Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Stillingen er på 7 timer pr uke, arbeidsplan settes opp sammen med bruker. Søknadsfrist 1. mai

Det søkes etter en brukerstyrt personlig assistent som kan jobbe fleksibelt innenfor 7 timer pr. uke, det må påberegnes at noen av timene vil være knyttet til helg.  Bruker er 50 år, synshemmet og har førerhund.  Han er aktiv med hest og driver med hobbyfiske. Jobben innebærer varierte arbeidsoppgaver for den rette personen, der fleksibilitet og personlig egnethet blir sterkt vektlagt.  Være ledsager og være behjelpelig ved aktiviteter som båtturer, helgesamlinger med mere. Oppgaver knyttet til forfallende vedlikehold må påberegnes. 

Kvalifikasjoner

  • Ha sertifikat på BE og båtførerprøve
  • Kunne håndtere fritidsbåt
  • Må kunne omgås hund og hest
  • Kunne delta på reiser/kurs m/overnatting

Vi tilbyr

  • En spennende og variert jobb som kan være lærerikt for den rette personen. Noen av timene kan etter avtale spares i timebank for bruk til aktiviteter som er over flere dager.  Hvis du ønsker en fleksibel og spennende deltidsjobb er dette en stillingen som kan passer like godt for damer som for menn.

Annet

  • Politiattest må framlegges ved ansettelse

Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler.

Søknadsfrist

01.05.19

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hemminghytt Morka
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering
E-post
Telefon 37 14 96 50
Mobil 970 30 664

Frydenborgsenteret