Fastlønnet lege i 100 % stilling

Det lyses ut 100 % stilling som fastlege på Søndeled legekontor i Risør kommune. Søndeled legekontor ligger idyllisk til i Søndeledfjorden. Legekontoret er en solopraksis og har én tilstedeværende legesekretær alle dager. Søknadsfrist 31. mars.

Praksisen eies i dag av Risør kommune. Driftsform er fastlønnet kommunal stilling, men kommunen er også åpen for ansettelse som selvstendig næringsdrivende.

Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin. Praksisen vil ikke være godkjent for oppstart av spesialisering i allmennmedisin. Listen har 858 pasienter pr 28.02.19. Søndeled legekontor har åpningstid kl. 08-15 mandag til fredag.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde er vanlig kurativt legearbeid slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Legen må delta i interkommunal legevaktsordning og påregne offentlig allmennmedisinsk arbeid. Senteret bruker Infodoc Plenario

Arbeidssted

Søndeled

4990 Søndeled

Stilling

Lege, Allmennmedisin

Kvalifikasjoner                                                      

Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister kan søke, men må da være i kategorien som per 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, og kan da søke om spesialistgodkjenning etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger. Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd. Personlig egnethet og evne til å drifte solopraksis vil bli vektlagt.

Utdanningsretning

  • Medisin                                                                                                
  • Utdanningstittel: Lege                                                                     

Utdanningsnivå

Høgskole/universitetsnivå

Språk

Norsk

Oppstart snarest eller etter avtale.

Lønn etter avtale eller inngåelse av individuell driftsavtale. 

Søknadsfrist

31.03.19

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen
Enhetsleder Helsetjenester
E-post
Telefon 37 14 97 33
Mobil 911 31 590
Hans Tomter
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 37 14 96 31
Mobil 920 20 078