Helsesykepleier 40 % prosjektstilling

Risør kommune søker helsesykepleier i 40 % prosjektstilling fra 12.08.19. Søknadsfrist 4. august.

Obs. Vi bruker ikke lenger elektronisk søknadsskjema, søk via Webcruiter.
 Link til søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

I Risør bor det ca.6900 mennesker, og vi har 45-60 fødsler pr. år. Risør helsestasjon har 5 erfarne faste helsesykepleiere, jordmor, fysioterapeut, lege, sekretær og SLT-koordinator. Psykiatrisk sykepleier er tilknyttet skolehelsetjenesten i videregående skole. Vi har ledig 40 % prosjektstilling for helsesykepleier i perioden 1/8-19 til 30/4-2020.

Arbeidsoppgaver

Via prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Risør Helsestasjon økt fokus på forebyggende arbeid med spesiell satsning på psykisk helse, overvekt/fedme hos barn/unge og voldsforebyggende tiltak. Helsesykepleier i prosjektstilling vil ha oppgaver innen prosjektet, men også som vikar i generelle helsesykepleieroppgaver i helsestasjon og skole.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent helsesykepleierutdanning. Sykepleier som holder på med helsesykepleierutdanning kan søke. Sykepleiere med relevant erfaring innen psykisk helse eller barnesykepleie er også velkommen til å søke.
  • Være samarbeidssøkende og ha god evne til å jobbe opp mot og sammen med kolleger i helsestasjonen og andre tjenester i kommunen
  • Må kunne jobbe selvstendig
  • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Engasjerte medarbeidere som er opptatt av tidlig innsats, folkehelse, tverrfaglig samarbeid og utvikling av helsestasjonstjenesten
  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et forebyggingsperspektiv
  • Støtte ved oppstart og underveis av fagansvarlig helsesykepleier og avdelingsleder

Annet

  • Politiattest må framlegges ved ansettelse
  • Du bør kunne disponere bil i tjenesten

Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler.

Søknadsfrist: 04.08.19

Kontaktperson: Avdelingsleder Inger Urfjell Asdal tlf. 37 14 97 65 eller 976 02 929

Du kan søke via Webcruiter her

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Inger Urfjell Asdal
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen
E-post
Telefon 37 14 97 62
Mobil 945 08 419

Send gjerne sms