Ledig lærervikariat ved Risør ungdomsskole

Risør ungdomsskole har 219 elever og 30 tilsatte. En av våre tilsatte er sykmeldt, og vi får ledig et vikariat på ca. 50 % fra 14.januar og ut skoleåret. Søknadsfrist 16. desember.

Fagønsker: Kunst og håndverk og kroppsøving.

 

Kvalifikasjoner

  • Undervisningskompetanse i kunst og håndverk og kroppsøving
  • Evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Erfaring med undervisning på ungdomstrinnet

 

Vi tilbyr

  • En interessant og spennende jobb
  • En utviklingsorientert skole
  • Et positivt arbeidsmiljø

 

Annet

  • Politiattest må framlegges ved ansettelse

     

Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler.

 

Søknadsfrist

16.12.18

 

Kontaktperson: Inspektør Jan Lillefjære tlf: 37 14 30 53/938 08 606

 

Du finner lenke til elektronisk søknadsskjema på www.risor.kommune.no under Ledige stillinger.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Jan Lillefjære
Inspektør
E-post
Telefon 37 14 30 53

Ungdomsskolen