Ledige stillinger i PPT

Vi har tre ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune – Aust Agder. Søknadsfrist 21. mai

Risør kommune har i underkant av 7000 innbyggere. Risør, den hvite by ved Skagerak, har alle nødvendige servicefunksjoner og et rikt og variert forretnings- og kulturliv og gode oppvekstvilkår for barn.

PP- tjenesten er interkommunal og Risør kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret. Vi har kontor på kommunehuset i Risør og er organisert i egen enhet under kommunalsjef for oppvekst og inkludering. PP- tjenesten har til sammen 8,6 årsverk og det er et godt arbeidsmiljø med til sammen 9 positive og arbeidsomme medarbeidere med høy fagkompetanse. Det er til sammen 24 barnehager og 12 skoler i de fire kommunene.

Risør har full barnehagedekning, 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, voksenopplæring og videregående skole.

Tvedestrand har full barnehagedekning, 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og videregående skole.

Vegårshei har full barnehagedekning og en skole 1- 10 trinn.

Gjerstad har full barnehagedekning, en ny 1-10 skole. De to barneskolene flytter til Abel høsten 2019.

Vi har ledig

1 PP-rådgiver - 100% fast stilling – ledig fra 15.08.2019

1 PP-rådgiver - 100% fast stilling – ledig fra 15.08.2019

1 PP-rådgiver - 100% vikariat – ledig fra 01.09.2019 – 06.05.2020

Kvalifikasjoner

 • Embetseksamen, hovedfag eller master i spesialpedagogikk, psykologi, pedagogikk, pedagogisk psykologisk rådgivning
 • Utredningskompetanse
 • God kjennskap til barnehagens lovverk og rammeplan og skolens læreplan
 • Spesialpedagoger med relevant arbeidserfaring fra PPT uten master vil kunne bli vurdert
 • Oppgavene er knyttet til utredning og veiledning/rådgivning på individ – og systemnivå, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i barnehage og skole

Egenskaper

Vi jobber for en mer inkluderende barnehage og skole og vil ha med deg som:

 • Har erfaring fra pp –tjenesten
 • Har fokus på barn og unges ressurser og medvirkning
 • Liker å samarbeide og er fleksibel
 • Er målrettet og liker å lære
 • Evner å jobbe selvstendig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har godt humør
 • Viser gode samarbeidsevner i teamarbeid, er faglig engasjert og tar initiativ
 • Har gode datakunnskaper og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet og helhetlig kompetanse i teamet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et positiv arbeidsmiljø med muligheter for faglige utfordringer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter til relevante kurs
 • Konkurransedyktig lønn

Den som ansettes må disponere egen bil.

Søknadsfrist

21.mai 2019

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Gro Ekeberg
Enhetsleder PPT
E-post
Telefon 414 57 810

Fasttelefon: 37 14 96 85

Inger Susanne Bømark Lunde
Kommunalsjef Oppvekst og inkludering
E-post
Telefon 37 14 96 10
Mobil 916 64 649