Prosjektingeniør bygg/kommunalteknikk

Enhet for eiendom og tekniske tjenester søker fast ansatt i 100 % stilling. Til stillingen ligger oppgaver knyttet til nybygg og rehabilitering av kommunal eiendomsmasse. Det må også påventes oppgaver innen kommunaltekniske fagområder. Søknadsfrist 4. mars.

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunale bygg i Risør ivaretas av Eiendomsavdelingen i Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Avdelingen består av avdelingsleder, driftsingeniør og 6 byggdriftere inkl. formann. Risør kommune står overfor store utbyggingsprosjekter i årene framover. Stillingen er organisert under Eiendomsavdelingen men vil også tillegges oppgaver fra andre avdelinger.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Drifts-, forvaltnings- og prosjektarbeid for kommunale bygg og kommunalteknikk (vei/vann/avløp) – primært prosjektarbeid
 • Ulike funksjoner innen prosjektarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med andre enheter og brukere
 • Saksbehandling ifm henvendelser fra publikum
 • Utarbeide politiske saksframlegg
 • Annet arbeid som blir tillagt enheten

 

Kvalifikasjoner – utdannelse og erfaring

 • Teknisk utdannelse (teknikker/ingeniør/sivilingeniør). Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra relevante oppgaver og fagområder
 • Økonomisk forståelse

 

Kvalifikasjoner – personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Gode tverrfaglige samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Holdninger som samsvarer med kommunens verdier (løsningsorientert, trygghet, åpenhet, likeverd)
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

 

Personlige egenskaper vektlegges høyt.

 

Annet

• Tiltredelse etter avtale

• Førerkort kl. B

 

Ansettelse etter gjeldende vilkår i tariffavtaler. Lønn etter nærmere avtale.

 

Søknadsfrist: 04.03.2019

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Einar Werner Frøyna
Enhetsleder for eiendom og tekniske tjenester
E-post
Telefon 37 14 96 70
Mobil 930 84 213
Jurij Kirol
Avdelingsleder Eiendom
E-post
Telefon 37 14 96 25
Mobil 945 08 398