Sommervikar som fysioterapeut i Enhet for rehabilitering og hjemmetjenester

Vi trenger ferievikar i fysioterapitjenesten fra og med uke 26 til og med uke 31, helst i 100 % stilling. Søknadsfrist 29. april

Vikariatets arbeidsområde er kurativ virksomhet, rehabilitering og forebyggende arbeid rettet mot voksne. Pasientgrunnlaget er hovedsakelig eldre hjemmeboende og personer bosatt på avdelingene på Frydenborgsenteret.  Fysioterapeuten vil arbeide tett opp mot hjemmetjenesten i kommunen.  Fysioterapeutene holder til på Frydenborgsenteret, Sirisvei 12.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert/offentlig godkjent fysioterapeut
 • Førerkort
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god språklig fremstillingsevne
 • Du må ha grunnleggende IKT kompetanse slik at du behersker kommunens dokumentasjonsverktøy
 • Det er ønskelig med relevant kompetanse innenfor rehabilitering for personer med ulike funksjonstap, som nevrologi, hjerte/kar og lungelidelser, onkologi m.m.

Vi ønsker at du er

 • Selvstendig, tar ansvar og arbeider godt i team
 • Positiv, tar initiativ, viser engasjement og har stå-på-humør
 • Strukturert og tydelig

Vi tilbyr

 • Et spennende og godt fagmiljø
 • Et stabilt og godt arbeidsmiljø med liten turnover
 • Interessante arbeidsoppgaver og faglige utfordringer

Annet

Alle avdelingene i enhet for omsorg bruker kommunens verdidokument aktivt i sin drift.

Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknadsfrist

29. april 2018

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Christine Kåsin Sønningdal
Fagutvikler
E-post
Telefon 945 08 396