Sosiallærer ved Risør ungdomsskole

Risør ungdomsskole ligger nær Risør sentrum og i et flott område med barneskole og idrettshall i umiddelbar nærhet. Risør ungdomsskole er en tre-parallell skole med 220 elever og 38 tilsatte. Skolen vektlegger utvikling og har realfag som satsingsområde, i tillegg til vurderingspraksis og læringsmiljø. Stillingen er 100% der en del av stillingen er undervisning. Stillingen er ledig fra 1. mars, og vi søker etter en ny sosiallærer som kan begynne så snart som mulig og seinest 01.08.19. Søknadsfrist 30. januar.

 

Sosiallærer

 1. Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med skoleledelsen, PPT, lærere, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere
 2. Veiledning med fokus på personlige og sosiale vansker hos elevene
 3. Være til støtte for kontaktlærere og skolens øvrige personale i arbeidet med å få elevene til å finne seg til rette i opplæringen
 4. Være kontaktperson for elevrådet

Kvalifikasjoner

 1. Pedagogisk utdanning
 2. Undervisningskompetanse i relevante fag på ungdomstrinnet
 3. Ønskelig at spesial- og/eller sosialpedagogikk inngår i utdanningen
 4. Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 1. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 2. Fleksibel og løsningsorientert
 3. Selvstendig og ansvarsfull
 4. Evne til å skape motivasjon
 5. Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 1. Pedagogisk utvikling
 2. Et godt arbeidsmiljø
 3. Et godt samarbeid med kolleger og foresatte

Annet

 1. Politiattest må framlegges ved ansettelse

Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler.

Søknadsfrist

30.01.19

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Anne Synnøve Drage
Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole
E-post
Telefon 37 14 30 51
Mobil 945 02 250