For ansatte

Risør kommunes verdidokument (PDF, 5 MB)

Risør kommunes verdidokument ble utarbeidet av ansatte fra alle lag i organisasjonen gjennom en bred prosess i 2007-2008, og er forankret i kommunens øverste ledelse. Verdidokumentet ligger til grunn for alle ansattes samarbeid internt, og i møte med eksterne samarbeidspartnere og publikum.

Nøkkelord i verdidokumentet er:

  • LØSNINGSORIENTERT
  • TRYGGHET
  • ÅPENHET
  • LIKEVERD

Risør kommunes ansattportal

I ansattportalen finnes informasjon om ressurspersoner innenfor ulike fagsystemer, bruk av elektroniske verktøy og andre områder. Ansattportalen er kun tilgjengelig når du er pålogget kommunens domene.

Ta kontakt med kommunens informasjonsmedarbeidere ved behov for å publisere/oppdatere informasjon i ansattportalen. 

minVakt.no (logg inn)

Arbeidsplanlegger, vikaradministrasjon og elektroniske timelister på nett. Kontaktpersoner: Wera Gruer (Sandnes RS) og Mona Ramleth (Frydenborgsenteret) 

QM+ (logg inn)