Råd om publisering av bilder og bruk av sosiale medier

Råd om publisering av bilder av barn på nett

Still følgende spørsmål før du publiserer bilder av barn – enten det er privat, i barnehagen eller på skolen:

  • Hva skal bildet fortelle?
  • Hva er hensikten med det?
  • Forteller bildet noe vi ønsker andre skal vite eller andre trenger å vite?
  • Er dette et hyggelig bilde som vedkommende vil like å se om 10 år?
  • Ville jeg ha lagt ut bilde av en voksen i samme situasjon?
  • Ville jeg ha publisert bildet dersom om det var mitt eget barn som var avbildet?
  • Er dette en god presentasjon av skolen/barnehagen – fremstår vi slik vi ønsker?

Les mer i Datatilsynets veiledning om bilder av barn på nett

Bruk av Facebook og andre sosiale medier

Det er viktig at alle ansatte er seg bevisst sin bruk av sosiale medier som Facebook og lignende i omtale av situasjoner på arbeidsplassen. Selv om det som omtales er forsøkt anonymisert, bør man reflektere over om det i det hele tatt er mulig å overholde taushetsplikten hvis man blander jobb med sosiale medier.