Kommunedirektørens stab

Stab organisasjonsutvikling

Organisasjonssjef Benedicte Tynes

  • Fagområde HR/Personal
  • Fagområde Fellestjenester

Stab økonomi

Økonomisjef Halvor Halvorsen

  • Fagområde regnskap
  • Fagområde lønn

Politisk sekretariat

Rådgiver Sunniva Helland