Næring

Næringssjefen arbeider for å ha et nært samarbeid med næringslivet i kommunen. Det gjelder både i form av et løpende samarbeid med den enkelte næringsaktør og ved tilrettelegging for møteplasser mellom kommune og næringsliv.

Risør har et variert næringsliv bestående av mekanisk industri, trebearbeidende industri, besøksnæring, kunst og kultur. Sammen med byens godt bevarte trehusbebyggelse, et levedyktig og unikt kulturliv er Risør et fremtidsrettet område både for næringsutvikling og bosetting.

Strategisk næringsplan for Østre Agder

I 2012 startet arbeidet med en ny næringsplan for Risør kommune. Dette resulterte i at daværende Næring- og kulturkomite inviterte sine nabokommuner med i et større regionalt samarbeid og i 2015 vedtok kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Vegårshei, Åmli og Gjerstad en felles strategisk næringsplan med følgende målsetting:

Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge.

Last ned planen via Østre Agders hjemmeside for næring. Her finner du også Arealguide, med oversikt over ledige lokaler i hele Østre Agder.

Risør kommune samarbeider med hele Sørlandet for å oppnå visjonen for Regionplan Agder 2020 - "med overskudd til å skape" og VINN-planen fra 2015.

Kontaktinformasjon

Einar Brønlund
Næringssjef
E-post
Mobil 47 64 66 90