Område helse og omsorg

Kommunalsjef

Per Christian Andersen

Stab

Enheter organisert innen område helse og omsorg

  • Enhet Somatikk
  • Enhet personer med demens
  • Enhet psykisk helse og rehabilitering
  • Enhet hjemmetjenester
  • Enhet Sandnes ressurssenter
  • Enhet Orreveien ressurssenter
  • Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter
  • Enhet helsetjenester

Kontaktinformasjon

Per Christian Andersen
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 37 14 97 09
Mobil 916 27 993