Område helse og omsorg

Kommunalsjef

Per Christian Andersen

Stab

Enheter organisert innen område helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Per Christian Andersen
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Telefon 37 14 97 09
Mobil 916 27 993