Område helse og omsorg

Kommunalsjef

Per Christian Andersen

Stab

Enheter organisert innen område helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Per Christian Andersen
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Mobil 91 62 79 93