Enhet hjemmetjenester

Vi har kontor på Frydenborgsenteret.

Kontaktinformasjon

 • Vakttelefon hele døgnet: 90 53 26 11
 • Korttidsavdelingen, (Avdeling 1), tlf.  37 14 97 22
 • Fagansvarlig Bodil Gammelsæter, tlf. dagtid 48 99 63 79
 • Fagutviklingssykepleier Linda Frøyna Alfsen, tlf. dagtid 91 35 56 70
 • Fagansvarlig Dagsenteret, Åsta Hegdahl,  tlf. dagtid 99 44 16 15

Organisering av avdelingen

Hjemmetjenesten leverer tjenester som

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Trygghetsalarm
 • Dagsenter
 • Korttidsavdeling
 • Avlastning

Hjemmesykepleien er delt inn i 8 team. Når du søker om tjenester fra hjemmetjenesten, vil det komme en person hjem til deg  for å snakke med deg  og samle informasjon slik at vi kan behandle søknaden.  Du vil bli knyttet til det teamet vi mener passer dine behov. Hvor mange du får besøk av, og hvor ofte, vil være avhengig av hva du trenger hjelp til.

Vi driver dagsenter for hjemmeboende eldre 4 dager i uken med tilholdssted på Frydenborgsenteret.

Hjemmetjenesten drifter også korttidsavdelingen (Avd. 1) på Frydenborgsenteret.

Mål for hjemmetjenesten

Målet vårt er at alle skal få rett tjeneste, på rett sted, til rett tid. Dette skal igjen være med på at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme.

Vi arbeider flerfaglig

Det vil si at både assistenter, fagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og leger samarbeider om behandling og oppfølging av hver enkelt bruker.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hemminghytt Morka
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering
E-post
Telefon 37 14 96 50
Mobil 970 30 664

Frydenborgsenteret