Område oppvekst og inkludering

Kommunalsjef

Inger Susanne Bømark Lunde

Stab

Skolefaglig rådgiver Tore Sæthermoen

Barnehagefaglig rådgiver Janne Broms

Spesialpedagog i barnehage/småskole Arnhild Lundberg

Rådgiver Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Malin Paust

Enheter organisert innen område oppvekst og inkludering

Kontaktinformasjon

Inger Susanne Bømark Lunde
Kommunalsjef Oppvekst og inkludering
E-post
Telefon 37 14 96 10
Mobil 916 64 649