Område oppvekst

Rådmann Trond Aslaksen er øverste leder for tjenesteområde Oppvekst fra og med 1. september 2019.

Stab

Enheter organisert innen område oppvekst

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 37 14 96 19
Mobil 414 21 414