Rådmannens ansvarsområder

Rådmannen har selv direkte ansvar for en del områder, mens andre ansvarsområder er fordelt mellom kommunalsjefene, eller ligger til rådmannsgruppa (RGR) i fellesskap.

RGR: Rådmannsgruppen (alle), TRAS: rådmann Trond Aslaksen, KAS: kommunalsjef Kamilla Solheim; PCA: kommunalsjef Per Christian Andersen; GST: Personalsjef Geir Steen-Tveit; INLU: Seniorrådgiver Inger Susanne Bømark Lunde

Hovedoppgaver/ansvarsområder

Ansvar

Strategisk overordnet lederansvar

TRAS

Overordnet samfunnsutvikling

TRAS

Interkommunalt/regionalt samarbeid

TRAS

Næring

KAS

Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå

TRAS

Organisasjonsutvikling

GST

Informasjon / kommunikasjon

GST

Beredskap

KAS

Boligkoordinerende Enhet (BKE)

KAS

Internkontroll, HMS og Tjenestekvalitet

GST

Koordinerende enhet (KE)

PCA

Stabsfunksjoner

 

Organisasjonssjef

TRAS

Økonomisjef

TRAS

Næringssjef

KAS

Samfunnsplanlegger

KAS

Rådgiver

TRAS

Seniorrådgiver

TRAS

Skolefaglig rådgiver

TRAS

Barnehagefaglig rådgiver

TRAS

Kommuneoverlege

PCA

Enheter

 

Samfunnsutvikling

 • Enhet plan- og bygg
 • Enhet eiendom og teknisk
 • Enhet kultur
 • Enhet NAV
 • Enhet bosetting, opplæring og inkludering

KAS

Oppvekst og inkludering

 • Enhet Risør ungdomsskole
 • Enhet Risør barneskole
 • Enhet Søndeled skole
 • Enhet Hope oppvekstsenter
 • Enhet Fargeskrinet barnehage
 • Enhet Trollstua barnehage
 • Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) (interkommunal)

TRAS

Helse og omsorg

 • Enhet Somatikk
 • Enhet personer med demens
 • Enhet psykisk helse og rehabilitering
 • Enhet hjemmetjenester
 • Enhet Sandnes ressurssenter
 • Enhet Orreveien ressurssenter
 • Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter
 • Enhet helsetjenester

PCA

 

Politisk sekretariat

 

Formannskapet/Administrasjonsutvalg

TRAS

Bystyret

TRAS

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

TRAS

Miljø- og teknisk komité

KAS

Komité for oppvekst og inkludering

INLU

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

INLU

Helse- og omsorgskomiteen

PCA

Eldrerådet

PCA

Regionale fora

 

Rådmannsgruppen Østre Agder

TRAS

Østre Agder Skoleeierforum

INLU

Helse- og omsorgslederforum Østre Agder med underutvalg

PCA

Regional koordineringsgruppe – velferdsteknologi/E-helse

PCA

Interkommunale samarbeid (vertskommune)

 

IKT Agder

TRAS

Kemneren i Østregionen

TRAS

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

TRAS

Kulturskolen Øst i Agder

KAS

Østre Agder brannvesen, inkl. 110 Sentralen Agder og Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)

KAS

Klinisk veterinærvakt

KAS

Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste

TRAS

Barneverntjenesten Øst i Agder, inkludert Barnevernvakt (Arendal)

PCA

Østre Agder krisesenter

PCA

Arendal legevakt

PCA

Kommunal øyeblikkelig hjelp

PCA

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen
Rådmann
E-post
Telefon 37 14 96 19
Mobil 414 21 414