Rådmannens stab

Stab organisasjonsutvikling

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit

  • Fagområde HR/Personal
  • Fagområde Fellestjenester

Stab økonomi

Økonomisjef Halvor Halvorsen

  • Fagområde regnskap
  • Fagområde lønn