Dokumenter og linker til politisk arbeid

 

Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023

Dokumenter til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Risør sentrum

Plandokumenter til høring
Tittel Publisert Type
Retningslinjer for saksbehandling - Sentrumsplanen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for saksbehandling - Sentrumsplanen.pdf
ROS-analyse 031219

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse 031219.pdf
Forslag til reguleringsbestemmelser 031219

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til reguleringsbestemmelser 031219.pdf
Planbeskrivelse 031219

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse 031219.pdf
Temakart - Faresoner

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temakart - Faresoner.pdf
Plankart

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Innspill til oppstart av sentrumsplanen
Tittel Publisert Type
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.pdf
Bilde Wikstrøm

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilde Wikstrøm.pdf
Bilde 3 Wikstrøm

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilde 3 Wikstrøm.pdf
Bilde 2 Wikstrøm

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilde 2 Wikstrøm.pdf
Aust-Agder fylkeskommune

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aust-Agder fylkeskommune.pdf
Frøyna

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Frøyna.pdf
Bilde Mathisen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilde Mathisen.pdf
Fiskerdirektoratet

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fiskerdirektoratet.pdf
Gahrsen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gahrsen.pdf
Granjord

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Granjord.pdf
Kommunelegen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunelegen.pdf
Kart Wikstrøm

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kart Wikstrøm.pdf
Gundersen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gundersen.pdf
Kystverket

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystverket.pdf
Mathisen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mathisen.pdf
Norman

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Norman.pdf
Manzetti

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Manzetti.pdf
Risør By AS

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør By AS.pdf
Risør trebåtfestival

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør trebåtfestival.pdf
Tangen Vel

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tangen Vel.pdf
RTA AS

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RTA AS.pdf
Wikstrøm

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Wikstrøm.pdf
Verneforeningen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Verneforeningen.pdf
Østre Agder Brannvesen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Østre Agder Brannvesen.pdf
Innspill fra plan for steinmolo 2014
Tittel Publisert Type
Aust-Agder fylkeskommune

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aust-Agder fylkeskommune.pdf
Haugen og Breidvik

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Haugen og Breidvik.pdf
Brox-Nilsen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brox-Nilsen.pdf
Hans Ellef Høie

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hans Ellef Høie.pdf
Hødnebø

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hødnebø.pdf
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.pdf
Kystlaget

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystlaget.pdf
Norsk Maritimt Museum

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Norsk Maritimt Museum.pdf
Kystlaget og Risør Akvarium

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystlaget og Risør Akvarium.pdf
Fiskeridirektoratet

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fiskeridirektoratet.pdf
Kystverket

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kystverket.pdf
Fortidsminneforeningen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fortidsminneforeningen.pdf
Jan Røiseland

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jan Røiseland.pdf
Rådet

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rådet.pdf
Skaraas og Bakke

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skaraas og Bakke.pdf
Rødt - Tine Bang

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rødt - Tine Bang.pdf
Statens Vegvesen

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Statens Vegvesen.pdf
Vedlegg 3 Kystlaget-Akvariet

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Kystlaget-Akvariet.pdf
Vedlegg 2 Kystlaget-Akvariet

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Kystlaget-Akvariet.pdf
Vedlegg 1 Kystlaget-Akvariet

04.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Kystlaget-Akvariet.pdf

 

Endring av selskapsform og utvidelse av selskapet IKT-Agder

Behandles i Bystyret 25. april 2019

 

Søknad om ettergodkjenning av kjeller og anneks og søknad om tiltak på kommunal grunn. Sted: Vardøya 48 gnr. 31 bnr. 39

Tiltakshaver: Torleif og Gry Ahlsand Søker: Wilhelmsen Arkitektur


Vedlegg i saken som behandles i Miljø- og teknisk komite 10. april, Formannskapet 11. april og Bystyret 25. april:

Lille Vardøya
Tittel Publisert Type
Ang

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ang. foreløpig svar på søknad om ferdigattest.pdf
Flyfoto 2015 - før gjennomføring av tiltak

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto 2015 - før gjennomføring av tiltak.pdf
Fasade

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fasade.pdf
Flyfoto 2015 - eiendomsgrenser markert med rødt

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto 2015 - eiendomsgrenser markert med rødt.pdf
Foreløpig svar på søknad om ferdigattest og varsel om ulovlighetsoppfølging og overtredelsesgebyr

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Foreløpig svar på søknad om ferdigattest og varsel om ulovlighetsoppfølging og overtredelsesgebyr.pdf
Delegert vedtak 85-17

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegert vedtak 85-17.pdf
Kommentar til bilder fra befaring

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommentar til bilder fra befaring.pdf
Kommentar til foreløpig svar på søkand om ferdigattest

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommentar til foreløpig svar på søkand om ferdigattest.pdf
Flyfoto med inntegnede områder

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto med inntegnede områder.pdf
Situasjonskart

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonskart.pdf
Søknad om erstatningshytte

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om erstatningshytte.pdf
Supplering av informasjon om vollen

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Supplering av informasjon om vollen.pdf
Relevante paragrafer fra kap

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Relevante paragrafer fra kap. 32 pbl.pdf
Søknad om deponering av masser og drensgrøft

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om deponering av masser og drensgrøft.pdf
Oversiktskart

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Situasjonskart minirenseanlegg

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonskart minirenseanlegg.pdf
Delegert vedtak 82-17

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegert vedtak 82-17.pdf
Bilde før ny hytte

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilde før ny hytte.pdf
Bilder fra befaring 03

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilder fra befaring 03.09.18.pdf
Takplan

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Takplan.pdf
Vedr

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedr. tilbakemeldinger på ulike tiltak.pdf
Tilbakemelding på ulike tiltak

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbakemelding på ulike tiltak.pdf
Utfyllende informasjon om kjeller

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utfyllende informasjon om kjeller.pdf
Tilsvar på ulike tiltak

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilsvar på ulike tiltak.pdf
Tegninger 17

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tegninger 17.08.16.pdf

 

Befaring av fv. 416 - 13. mars kl. 15.00 - Materiell

Vi gjør oppmerksom på at dette er et foreløpig arbeidsnotat for å informere om linjene.
Linjene vil utredes videre med KU-skjema (konsekvensutredning) og det vil kunne forekomme endringer på linjene og vurderingene frem mot høring. 

 

 

Møte i miljø- og tekniske komité 14. november 2018 og bystyret 29. november 2018

E18 Dørdal - Grimstad Silingsrapport - vedlegg til planprogram (PDF, 3 MB)