Dokumenter og linker til politisk arbeid

Vedlegg til politisk sak om Risiko- og sårbarhetsanalyse ØABV

 

Dokumenter til kommuneplanens arealdel, behandling for utleggelse til offentlig ettersyn: 

Dokumenter til kommuneplanens arealdel
Tittel Publisert Type
Utsnitt fv

24.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A3 fv.416.pdf
Plankart

08.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Vedlegg 2 - Helhetlig ROS-analyse for Risør kommune

07.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Helhetlig ROS-analyse for Risør kommune.pdf
Vedlegg 1 - Konsekvensutredninger

07.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Konsekvensutredninger.pdf
Planbestemmelser

07.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser.pdf
Vedlegg 3 - grunnlagsdokument til konsekvensutredning fv

07.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - grunnlagsdokument til konsekvensutredning fv. 416 Risørveien.pdf
Planbeskrivelse

07.05.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf


Alle innspill som har kommet inn til kommuneplanens arealdel kan sees her:

 

Endring av selskapsform og utvidelse av selskapet IKT-Agder

Behandles i Bystyret 25. april 2019

 

Søknad om ettergodkjenning av kjeller og anneks og søknad om tiltak på kommunal grunn. Sted: Vardøya 48 gnr. 31 bnr. 39

Tiltakshaver: Torleif og Gry Ahlsand Søker: Wilhelmsen Arkitektur


Vedlegg i saken som behandles i Miljø- og teknisk komite 10. april, Formannskapet 11. april og Bystyret 25. april:

Lille Vardøya
Tittel Publisert Type
Ang

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ang. foreløpig svar på søknad om ferdigattest.pdf
Bilde før ny hytte

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilde før ny hytte.pdf
Bilder fra befaring 03

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bilder fra befaring 03.09.18.pdf
Delegert vedtak 82-17

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegert vedtak 82-17.pdf
Delegert vedtak 85-17

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Delegert vedtak 85-17.pdf
Fasade

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fasade.pdf
Flyfoto 2015 - eiendomsgrenser markert med rødt

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto 2015 - eiendomsgrenser markert med rødt.pdf
Flyfoto 2015 - før gjennomføring av tiltak

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto 2015 - før gjennomføring av tiltak.pdf
Flyfoto med inntegnede områder

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto med inntegnede områder.pdf
Foreløpig svar på søknad om ferdigattest og varsel om ulovlighetsoppfølging og overtredelsesgebyr

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Foreløpig svar på søknad om ferdigattest og varsel om ulovlighetsoppfølging og overtredelsesgebyr.pdf
Kommentar til bilder fra befaring

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommentar til bilder fra befaring.pdf
Kommentar til foreløpig svar på søkand om ferdigattest

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommentar til foreløpig svar på søkand om ferdigattest.pdf
Oversiktskart

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart.pdf
Relevante paragrafer fra kap

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Relevante paragrafer fra kap. 32 pbl.pdf
Situasjonskart

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonskart.pdf
Situasjonskart minirenseanlegg

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonskart minirenseanlegg.pdf
Supplering av informasjon om vollen

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Supplering av informasjon om vollen.pdf
Søknad om deponering av masser og drensgrøft

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om deponering av masser og drensgrøft.pdf
Søknad om erstatningshytte

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om erstatningshytte.pdf
Takplan

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Takplan.pdf
Tegninger 17

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tegninger 17.08.16.pdf
Tilbakemelding på ulike tiltak

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilbakemelding på ulike tiltak.pdf
Tilsvar på ulike tiltak

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilsvar på ulike tiltak.pdf
Utfyllende informasjon om kjeller

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utfyllende informasjon om kjeller.pdf
Vedr

02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedr. tilbakemeldinger på ulike tiltak.pdf

 

Befaring av fv. 416 - 13. mars kl. 15.00 - Materiell

Vi gjør oppmerksom på at dette er et foreløpig arbeidsnotat for å informere om linjene.
Linjene vil utredes videre med KU-skjema (konsekvensutredning) og det vil kunne forekomme endringer på linjene og vurderingene frem mot høring. 

 

 

Møte i miljø- og tekniske komité 14. november 2018 og bystyret 29. november 2018

E18 Dørdal - Grimstad Silingsrapport - vedlegg til planprogram (PDF, 3 MB)