Planarbeid for ny E18 Dørdal - Grimstad

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Rapporten  fra Multiconsult kan du lese her:
Produktivitetsgevinster av ny E18 forbi Risør (PDF, 2 MB)

Her kan du lese alle dokumentene i saken. (Link til Arendal kommune sin hjemmeside) 
 

Prosjektet har som ambisjon å drive frem en effektiv og åpen planprosess hvor vi skal legge til rette for medvirkning. Medvirkning betyr at vi inviterer befolkningen og alle interessentgrupper til å komme med innspill og synspunkter som kan ha betydning for valg av fremtidig veitrasé for E18 gjennom regionen.

Prosjektet har derfor opprettet en egen medvirkningsportal. Denne portalen er en informasjonskanal for deg og en lyttepost for oss. Dette hjelper oss til å treffe informerte valg. Medvirkningsportalen er en ny måte for prosjektet å innhente innspill digitalt og kartfestet. Dette gjør at vi kan få mer spesifikke innspill som kan ha betydning for fremtidig veitrasé.

Har du noe på hjertet, si din mening! Gå inn på den interaktive kartløsningen og legg dine kommentarer og bemerkninger direkte inn i kartet.

Her kan du si din mening i Medvirkningsportalen! 

 

Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts motorvei. Formålet med ny E18 er å:

  • Binde sammen regionene
  • Utvikle bo- og arbeidsmarkedet til regionen
  • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
  • Redusere reisetiden
  • Øke trafikksikkerheten

Asplan Viak/Rambøll er Nye Veiers rådgiver i første fase av planleggingen av ny firefelts E18 mellom Dørdal og Grimstad.


Planprogrammet ble fastsatt 23. januar 2019

Les mer om planprogrammet her

Det endelige planprogrammet kan du laste ned her

Planprogrammet var ute på høring 31.10.18 til 14.12.18, i denne perioden var det en innspillsportal hvor innspill/kommentarer kunne legges inn.
 

Plandokumentene som var ute til høring bestod av følgende:

Mer informasjon og kart finnes på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad/planprogrammet-er-lagt-ut-til-offentlig-hoering og https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad

 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-saksdokumenter/#se:mote/moteid:600408/utvalgid:201687 

Kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad er nå lagt ut på høring.

Frist for innspill er 28. mai 2019.
Det blir stort folkemøte om planen tirsdag 7. mai klokka 18 til 20 på Risør Rådhus. 

Her finner du alle dokumentene i saken:

https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektområdene/nyheter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad-kommunedelplan-lagt-ut-til-offentlig-hoering/

Medvirkningsportalen er åpen, og alle kan sende innspill. Se lenke:

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=d89ad84ce0f1424d8c38e835029344ba

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen
Rådmann
E-post
Telefon 37 14 96 19
Mobil 414 21 414