Listeforslag

Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Her kan du lese mer om listeforslag på papir.

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12 på formiddagen.

Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for elektroniske listeforslag
  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Kunngjøring av innleverte listeforslag

Innleverte listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn (j.fr. valgloven § 6-6 første ledd).
Partiene kan endre sine lister frem til 31.mars klokken 12:00, og tillitsutvalget kan tilbakekalle (trekke) sin liste innen 20. april klokken 12:00. 

Listeforslag fra Rødt - innlevert 02.03.2023 kl. 15:15 (PDF, 401 kB)

Orientere kandidatene/frist for å søke om fritak

Etter 31. mars blir kandidatene sjekket for valgbarhet, og får skriftlig informasjon om hvilket listeforslag de er oppført på. Kandidater som er oppført på listeforslag kan trekke seg. Erklæring om å trekke seg skal være skriftlig, men den trenger ikke å være begrunnet. Kandidater som ikke ønsker å stå på listeforslag må kreve fritak innen 16. april klokken 12:00. Dersom erklæring/søknad ikke er levert innen fristen bortfaller retten til å strykes fra listeforslaget. Samme frist gjelder for kandidater som er oppført på flere listeforslag eller har underskrevet flere listeforslag.
 

Listeforslagene skal godkjennes av valgstyret før 1. juni 2023.