Melding om forfall til politiske møter

Medlemmer av et folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall.  

Det kan være vanskelig å definere hva som er "gyldig forfall", men som hovedregel er det bare sykdom som er gyldig. Det kan også være tilfeller der såkalt "presserende arbeid", reise eller vansker med barnepass gjør det vanskelig å møte, og dermed gjelder som gyldig forfall. 

Melding om forfall til politiske møter

Sett inn hvilket utvalg og dato for møtet det gjelder
Sykdom/velferd/reise/presserende arbeid
Kittering på mottatt melding kommer fra politisk sekretær når meldingen er behandlet.
Felt merket med * må fylles ut