Politiske møter gjennomført digitalt via Teams

Møtene blir holdt digitalt for å begrense smitte av koronavirus.
Opptakene er fra mars, april og mai 2020.

Bystyret

Formannskapet


Tilhørende dokumenter til Formannskapsmøte 16.04.20: 

Miljø- og teknisk utvalg

Livsløpsutvalget

Kulturutvalget