Ordfører

Ordfører i Risør kommune i perioden 2019 - 2023 er Per Kristian Lunden (Ap).

Risør kommune er bra! Det er min og de andre lokalpolitikernes oppgave å gjøre kommunen enda bedre. Vi vil at flere flytter til kommunen. Da må vi ha mange arbeidsplasser, gode boligområder, godt samferdselstilbud, et variert kulturtilbud, gode skoler og oppvekstvilkår og lett tilgang til rekreasjon og en aktiv fritid på land og til vanns. Alt dette har Risør kommune faktisk. Men politikerne må tro på at alt kan forbedres og fornyes i forhold til nye generasjoners krav og ønsker.

Jeg trenger folks hjelp til å bli en best mulig ordfører. Ta kontakt med meg på e- post, på Facebook eller telefon. Jeg setter også stor pris på å bli invitert til arbeidsplasser, foreninger, institusjoner og til andre grupper. Dette kan lære meg mer om hvordan alle som bor i kommunen har det og hvordan jeg og andre politikere kan bidra til å rette på det som kunne vært bedre.

Per Kristian Lunden

Pressebilder av ordfører Per Kristian Lunden - krediteres fotograf Liv Øvland og Risør kommune.

Kjære alle venner av Risør videregående skole

Kjære fylkespolitikere i Agder

Dette er alvor. Enormt mye står på spill. Risør MÅ ha en god og fullverdig videregående skole. Denne skolen bak meg her er en av kommunens aller viktigste institusjoner. Ungdommen vår MÅ ha dette tilbudet. Skolen er en helt nødvendig del av den positive samfunnsutviklingen vi som kommune og lokalsamfunn arbeider for.

Det er ikke så lett å holde tritt med korona-utviklingen og tiltakene mot spredning av smitte. Det må tas forbehold om all informasjon vi gir. Det gjelder å følgene med på oppdateringene som gjøres på nettsidene til Risør kommune og helseinstitusjonene.

Risør kommune har også fått vår egen korona-telefon – 489 97 661. Den er åpen på dagtid, kan bare brukes av folk som bor i Risør som trenger råd om helse og smitte. Telefonen er opprettet for å avlaste legene og skape trygghet.

Det er mye vi vil og kan gjøre lokalt i Risør kommune, men erfaringen har vist at det er lurt å vente litt på nasjonale råd og forskrifter. Det sikrer en lik praksis i hele landet og er hjemlet i lov og forskrifter, slik at kommunene ikke risikerer å sitte igjen med feil eller kortsiktige avgjørelser og eventuelt erstatningsansvar.

Risør videregående skole - E18 kommunesamarbeid - Koronaberedskap - Moland biovarme - Bystyret

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post
Telefon 37 14 96 35
Mobil 916 48 522