Ordfører

Ordfører i Risør kommune i perioden 2019 - 2023 er Per Kristian Lunden (Ap).

Risør kommune er bra! Det er min og de andre lokalpolitikernes oppgave å gjøre kommunen enda bedre. Vi vil at flere flytter til kommunen. Da må vi ha mange arbeidsplasser, gode boligområder, godt samferdselstilbud, et variert kulturtilbud, gode skoler og oppvekstvilkår og lett tilgang til rekreasjon og en aktiv fritid på land og til vanns. Alt dette har Risør kommune faktisk. Men politikerne må tro på at alt kan forbedres og fornyes i forhold til nye generasjoners krav og ønsker.

Jeg trenger folks hjelp til å bli en best mulig ordfører. Ta kontakt med meg på e- post, på Facebook eller telefon. Jeg setter også stor pris på å bli invitert til arbeidsplasser, foreninger, institusjoner og til andre grupper. Dette kan lære meg mer om hvordan alle som bor i kommunen har det og hvordan jeg og andre politikere kan bidra til å rette på det som kunne vært bedre.

Per Kristian Lunden

Pressebilder av ordfører Per Kristian Lunden - krediteres fotograf Liv Øvland og Risør kommune.

Her kan du lese om ordførerens planer den kommende uken. 

Her kan du lese om ordførerens planer den kommende uken. 

Her kan du lese om ordførerens planer den kommende uken. 

Her kan du lese om ordførerens planer den kommende uken. 

Her kan du lese om ordførerens planer den kommende uken. 

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend på 40 000 kr. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur. Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Risør kommune deler årlig ut to stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år, hvert på 10 000 kr. Ett stipend går til en utøver innen musikk, drama, litteratur eller visuell kunst, og det andre innen idrett. Foreslåtte kandidater må være bosatt i Risør kommune. Det er Risør idrettsråd og Kulturskolen Øst i Agder som innstiller kandidater til stipendene.

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for utført innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger og institusjoner, amatører eller profesjonelle som har sin aktivitet i Risør kommune. Prisen er et diplom og 15 000 kroner. Risør kommune har i år mottatt en rekke gode forslag til kulturprisvinnere og Kulturutvalget hadde en krevende jobb med å velge. Til slutt satt de igjen med en svært verdig vinner.

Kjære alle venner av Risør videregående skole

Kjære fylkespolitikere i Agder

Dette er alvor. Enormt mye står på spill. Risør MÅ ha en god og fullverdig videregående skole. Denne skolen bak meg her er en av kommunens aller viktigste institusjoner. Ungdommen vår MÅ ha dette tilbudet. Skolen er en helt nødvendig del av den positive samfunnsutviklingen vi som kommune og lokalsamfunn arbeider for.

Det er ikke så lett å holde tritt med korona-utviklingen og tiltakene mot spredning av smitte. Det må tas forbehold om all informasjon vi gir. Det gjelder å følgene med på oppdateringene som gjøres på nettsidene til Risør kommune og helseinstitusjonene.

Det er mye vi vil og kan gjøre lokalt i Risør kommune, men erfaringen har vist at det er lurt å vente litt på nasjonale råd og forskrifter. Det sikrer en lik praksis i hele landet og er hjemlet i lov og forskrifter, slik at kommunene ikke risikerer å sitte igjen med feil eller kortsiktige avgjørelser og eventuelt erstatningsansvar.

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post