Ordførerens appell - Risør videregående skole 19. november 2020

Kjære alle venner av Risør videregående skole

Kjære fylkespolitikere i Agder

Dette er alvor. Enormt mye står på spill. Risør MÅ ha en god og fullverdig videregående skole. Denne skolen bak meg her er en av kommunens aller viktigste institusjoner. Ungdommen vår MÅ ha dette tilbudet. Skolen er en helt nødvendig del av den positive samfunnsutviklingen vi som kommune og lokalsamfunn arbeider for.

Under normale omstendigheter hadde jeg holdt denne appellen foran hundrevis, trolig over 1000, fakkelbærere i alle aldre og fra alle deler av kommunen. Det har gjennom de siste tiårene vært mange fakkeltog for Risør videregående skole. Det positive med fakkeltogene er at de virker mobiliserende og viser tydelig hvor viktig skolen er. Det negative er at det hviler en – etter min oppfatning helt unødvendig – uro over skolens framtid og eksistensgrunnlag. Denne uroen bør fylkespolitikerne i Agder fjerne. Det kan de gjøre i trygg forvissning om at de følger egne mål og planer, om å styrke flankene i Agder, arbeide for bedre levekår, økt kompetanse, økt sysselsetting og et aktivt kulturliv. Dette er essensen i Regionplan Agder 2030.

I dag vedtar vi i formannskapet en tydelig uttalelse om tilbudsstrukturen ved Risør videregående skole. Vi sier blant annet:

«Skolens tilbud og attraktivitet er bygget rundt at skolen både tilbyr et fullt løp innen studiespesialisering og et godt tilbud med yrkesfag. Denne kombinasjonen gir skolen et bedre og bredere fagmiljø som tjener alle elevene. Det gjør skolen til en mye mer attraktiv arbeidsplass for lærere og andre ansatte. Det er også viktig å beholde skolens tilbud innen medier og kommunikasjon. Innen dette fagområdet har Risør lange tradisjoner. Medier og kommunikasjon utfyller fagtilbudet ved Risør videregående skole og gir synergieffekter til andre fag og felles bruk av lærer-ressurser.»

Takk for oppmerksomheten. Takk for at jeg får delta i dette store og viktige engasjementet som skolenes elever med gode hjelpere står bak. Denne skolen bæres fram av enormt mange ildsjeler. Selv om faklene ikke kan tennes i samlet flokk i dag.
 

Videomeldingen er laget av iRisør v/Tore Myrberg