Ordførerens korona-oppdatering tirsdag 17. mars

Det er ikke så lett å holde tritt med korona-utviklingen og tiltakene mot spredning av smitte. Det må tas forbehold om all informasjon vi gir. Det gjelder å følgene med på oppdateringene som gjøres på nettsidene til Risør kommune og helseinstitusjonene.

Risør kommune har også fått vår egen korona-telefon – 489 97 661. Den er åpen på dagtid, kan bare brukes av folk som bor i Risør som trenger råd om helse og smitte. Telefonen er opprettet for å avlaste legene og skape trygghet.

Det er mye vi vil og kan gjøre lokalt i Risør kommune, men erfaringen har vist at det er lurt å vente litt på nasjonale råd og forskrifter. Det sikrer en lik praksis i hele landet og er hjemlet i lov og forskrifter, slik at kommunene ikke risikerer å sitte igjen med feil eller kortsiktige avgjørelser og eventuelt erstatningsansvar.

Omtanke og kreativitet

Det er mange i hele Risør kommune som skulle takkes for innsatsen nå, men jeg velger ikke å trekke fram noen grupper. Jeg har snakka med mange, fått mange meldinger og reist litt rundt i kommunen. Jeg ser at folk viser omtanke for situasjonen og hverandre, mange finner gode og kreative løsninger og mister ikke motet. Jeg er også opptatt av mange av de som ikke sier i fra og som vi kanskje ikke ser. Jeg tenker spesielt på barn som ikke har det så greit hjemme og foreldre som fortviler over barnas problemer i tillegg til all annen usikkerhet. Helsestasjonene opplyser nå om hjelpetelefoner som både barn og foreldre kan ringe. Vi arbeider også med direktekontakt og god informasjon til flyktninger bosatt i kommunen og eldre og andre som ikke bruker digitale kommunikasjonskanaler.

Hold avstand

Vi har foreløpig ikke satt noe tak på antall mennesker som kan møtes. Setter vi et tak, på for eksempel 10 personer, kan det oppfattes som alle samlinger med opp til 10 er greit. Det er det ikke. Vi oppfordrer folk igjen til å holde seg hjemme, begrense all reising, holde avstand når vi møtes og er ute og ellers begrense antallet som møtes så mye som mulig. Det er selvsagt en utfordring for ungene som har aktivitetstrang og gjerne vil treffe venner. Her er det viktig at foreldrene følger med og sørger for at barna forstår hva de kan og ikke kan gjøre. Vi har foreløpig valgt ikke å stenge ballbinger og andre samlingssteder. Men de er viktig at disse brukes ansvarsbevisst og etter de retningslinjer som er gitt.

Næringslivet

Kommunen holder nær kontakt med bedrifter og næringsdrivende i kommunen. Det har kommet viktige offentlige støttepakker. Nav er også på banen med god hjelp og støtte. Mange har mista inntekt over natta, og det er enormt viktig at bedriftene i størst mulig grad overlever denne krisen. Vi ser også at noen større bedrifter har problemer med å holde kapasiteten oppe etter som ansatte fra EØS-området, i første rekke Polen, må og vil reise hjem. Likviditeten i det lokale næringslivet er truet og det er viktig at folk nå betaler utestående regninger og kanskje også gjør noen «støtte-kjøp», der det er mulig.

Arrangementer i vår og sommer

Vi kan ikke nå si hvordan det blir det med feiring og markering av 1. mai, 8. mai og 17. mai i Risør. Her avventer vi nasjonale føringer. Alt kan bli avlyst, eller det kan bli gjort begrensninger. Det samme gjelder de store festivalene, Risør kammermusikkfest, Villvinmarked og Risør Trebåtfestival. Igjen må vi vente på nasjonale føringer. Men vi er i dialog med festivalene om dette.

Vi må etter hvert få et tydeligere kort- og langsiktig perspektiv.  Så langt har vi vært operative i forhold til det nære og daglige. Vi skal hindre at smitte sprer seg, men vi skal også innenfor de regler og begrensninger som settes, leve et så normalt liv som mulig. Den balansen finner vi nok bedre etter hvert.

Takk for innsatsen og godviljen, alle sammen!

Per Kr. Lunden, ordfører

Følg for øvrig med på Lokal informasjon om koronaviruset, her på kommunens hjemmeside

Ordfører Per Kristian Lunden på sitt hjemmekontor