Ordførerens uke 9

Eierseminar RTA - NAV-organisering - E18 planlegging - Arbeidsmiljøutvalget - Bynett Sør - Bystyret 

 

Eierseminar RTA

Mandag og tirsdag er det eierseminar i avfallsselskapet RTA (Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap) på Lyngørporten. Den politiske og administrative ledelse i eierkommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei møtes for å få oppdatert informasjon om selskapet og for å diskutere virksomhetens utvikling. RTA har et eget styre, men det er også nødvendig at eierne involveres i drift og strategi. RTA er et viktig interkommunalt samarbeid for gjenvinning av avfall både fra husholdninger og næring, og blir dermed en del av kommunens miljø- og klimasatsing.

NAV-organisering

Tirsdag ettermiddag møtes kommunene i Østre Agder for å prøve å finne fram til en felles organisering av Nav-tjenestene i regionen. Navs ledelse i Agder deltar også. Risør og andre kommuner frykter en uheldig sentralisering av Nav-tjenestene, men vil samtidig sørge for at Nav er rustet til å møte de utfordringer tjenesten står overfor.

E18-planlegging

Onsdag morgen er det møte med Nye Veier og deres konsulenter for å planlegge det store E18-møtet i Risør 2. mars. Dette blir et fellesmøte for formannskapene i de åtte kommunene som samarbeider om felles plan for ny E18 på strekningen mellom Dørdal i Bamble og Grimstad.

Arbeidsmiljøutvalget

Onsdag er det møte i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Det blir blant annet gjennomgang av sykefraværet i siste halvår i 2019.

Bynett Sør

Onsdag ettermiddag er det møte i styringsgruppa for Bynett Sør i Kristiansand. Risør er medlem av dette nettverket der bykommunene i Agder sammen med Universitetet i Agder (UiA) arbeider for by- og stedsutvikling.

Bystyret

Torsdag er det møte i bystyret. Første del av møtet blir politikeropplæring med tema samfunnsutvikling. Blant sakene som skal opp på selve møtet er strategi for utvikling av Tollboden, søknad om bryggeanlegg ved Risør Fiskemottak, tilstandsrapport fra grunnskolene og om barnetrygden skal være utenfor tilmålingen av økonomisk sosialhjelp.

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde