Ordførerens uke 50

Budsjettarbeid - E18 kommunesamarbeid - Politiråd - Koronaberedskap - Agder Energi - Østre Agder - Utvikling og kompetanse

Budsjettarbeid

Torsdag i neste uke blir det avsluttende budsjettbehandling i bystyret. Det vil si at denne og neste uke blir preget av budsjettarbeid i partiene og partiene imellom. Det blir flere krevende avveininger i et stramt budsjett.

E18 kommunesamarbeid

Det blir flere møter i plansamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad denne uka. Planprogrammet for strekningen Dørdal-Tvedestrand er vedtatt. Dermed kan selve reguleringsarbeidet fortsette fram mot endelig vedtatte reguleringsplaner før sommeren. Det blir mer arbeid sammen med Nye Veier for å vurdere mulighetene for å beholde dagens E18 forbi Moland til Pinesund, som er svært viktig for de næringsdrivende på Moland. Det arbeides også videre med et best mulig Risør-kryss.

Politiråd

Tirsdag er det møte i politirådet der politiet i Risør møter kommunen for å diskutere saker av felles interesse. Det gjelder blant annet det kriminalitetsforebyggende arbeidet, der ungdom er den viktigste målgruppa. Vi tar også opp beredskap og kontroll i forbindelse med korona og smittevern.

Korona-beredskap

Onsdag er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Vi ser nå strenge tiltak nasjonalt og ekstra strenge i storbyer og kommuner med mye smitte. Også i Risør må vi være på vakt og begrense reiser og sammenkomster. Vi tar også opp spørsmål og innspill som har kommet i løpet av siste uke. Denne uka vil vi arbeide spesielt med behovet for testing og smittevernregler i førjulstida. Mange kommer hjem til Risør i jula, og da er det viktig både å tenke strengt smittevern og samtidig tilby testing.

Agder Energi

Torsdag møter jeg i kommunens kontrollutvalg for å redegjøre for kommunens eierskap i Agder Energi og eierkommunenes eierskapspolitikk. Agder Energi eies i fellesskap av alle kommunene i Agder og Statkraft, der kommunene har majoriteten i selskapet.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder regionråd. Blant sakene er arbeidet for å få fjernet de mye omtalte blåskjellanleggene i Risør, Tvedestrand og Arendal. Det blir også orienteringer om tannhelsetjenesten og brannberedskap.

Utvikling og kompetanse

Fredag ettermiddag er det generalforsamling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Fondet støtter langsiktige utviklingsprosjekter innen næringsliv, forskning og utdanning.