Risør kommunes kulturpris 2020

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for utført innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger og institusjoner, amatører eller profesjonelle som har sin aktivitet i Risør kommune. Prisen er et diplom og 15 000 kroner. Risør kommune har i år mottatt en rekke gode forslag til kulturprisvinnere og Kulturutvalget hadde en krevende jobb med å velge. Til slutt satt de igjen med en svært verdig vinner.

Risør kommune har delt ut kulturpris hvert år siden 1989 og vinnerne danner på mange måter grunnfjellet i argumentasjonen for at Risør ble kåret til Norges kulturkommune for noen år siden. En kulturprisvinner har normalt lagt ned enormt med frivillig arbeid, vært grundig og opptatt av høy kvalitet, fått med seg andre mennesker i arbeidet og vist en stayerevne ved å arbeide målbevisst gjennom mange år. Noen kulturprisvinnere viser seg ofte og tydelig for et stor publikum, mens andre arbeider mer i det stille.

Årets vinner tilfredsstiller alle kriterier og typiske trekk for en kulturprisvinner. I dag skal vi hedre et idrettslag og en klubb som innen sin idrett er blant de viktigste i Agder.  Klubben organiserer en bredde- og lagidrett med vekt på inkludering, idrettsglede og trygghet.  Selv om Risør kanskje ikke har lag i den ytterste nasjonale toppen, som vår naboby Kragerø har hatt og Arendal har, har Risør gjennom breddesatsing fått fram flere spillere på høyt nasjonalt nivå. Men det viktigste er at alle, uansett nivå og ambisjoner, trives og føler at de utvikler seg i klubben.

En klubbs suksess dannes gjennom mange ledd og over tid. Gode utøvere og trenere støttes av entusiastiske foreldre og familiemedlemmer samt gode ledere og et styre som leder an. Innimellom disse leddene og åra som følger etter hverandre, ligger et bindemiddel av samhold, vennskap, tilknytning og klubb-stolthet. Her har årets kulturprisvinner vært ekstra flinke. Klubben selv ønsker at de flinke trenerne skal få en spesiell honnør i dette viktige arbeide.

Risør Håndballklubb tildeles kulturprisen for å være et inkluderende idrettslag som skaper entusiasme og kvalitet gjennom trygg ledelse og en systematisk utvikling av gode trenere.

Gratulerer med kulturprisen 2020!