Risør kommunes stipend til unge talenter 2020

Risør kommune deler årlig ut to stipend til unge talenter mellom 10 og 19 år, hvert på 10 000 kr. Ett stipend går til en utøver innen musikk, drama, litteratur eller visuell kunst, og det andre innen idrett. Foreslåtte kandidater må være bosatt i Risør kommune. Det er Risør idrettsråd og Kulturskolen Øst i Agder som innstiller kandidater til stipendene.

Risør kommunes talentstipend, musikk og andre kunstarter:

Stipendet innen musikk og andrekunstformer går i år til en ung pianist. Hennes pianolærer på kulturskolen sier at stipendvinneren har en stor musikalsk forståelse, er veldig bevisst på hvordan hun ønsker å forme og formidle musikkstykkene og er spesielt god på å få fram en vakker klang i instrumentet. Hun er fantastisk å jobbe med og en sjelden perle når det gjelder å forstå og ta instruksjon. Hun er alltid en smilende, positiv, arbeidsom og entusiastisk elev, en drøm for en kulturskolelærer.

Prisvinneren er oppvokst i Risør, men kom som ung jente sammen med familien til Risør fra Burma og Thailand som kvoteflyktning med bakgrunn av forfølgelse av karénfolket i Burma.

Det er en glede å dele ut talentstipendet 2020 til Kelly Lin Saw. 

Risør kommunes talentstipend, idrett:

Talentstipendet for idrett går denne gangen til en talentfull fotballspiller. Han bruker svært mye av fritida til å trene, og reiser fire ganger i uka til Arendal og Kristiansand for å trene og spille der. Sommerferien har han også brukt til å trene i Arendal. Han er et godt forbilde for yngre gutter og jenter i klubben lokalt i Risør. Stipendvinneren har vært fast på kretslag og har spilt 1. divisjon for Grane i 2004-serien tross i at han er 2006 modell. Han har også spilt for IK Start som en del av satsingen fotballkretsen i Agder ar for å få fram spesielt talentfulle spillere.

Gjennom både treningsiver og fotballforståelse begynner noen i Risør å se konturene av en ny Erik Mykland. Uansett håper vi at talentstipendet blir en inspirasjon for videre satsing.

Talentstipendet for idrett går til Balder Hansen.