Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser.

Sekretariatets oppgave

  • Sekretariatsfunksjon for bystyret og formannskapet, støtte til øvrige styrer, råd og utvalg
  • Valgsekretariatsfunksjon
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider og ved forespørsler
  • Administrere fritak og supplering av folkevalgte

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter og sørger for at disse blir tilgjengelige via nettsidene.

Politisk utvalgssekretær:

Eva Swane

Stine Hommelsgård 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 977 71 108