Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet (beslutningssystemet) i kommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosesser fungerer iht. lov og reglement, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser.

Sekretariatets oppgave

  • Sekretariatsfunksjon for kommunestyret og formannskapet, støtte til øvrige styrer, råd og utvalg
  • Valgsekretariatsfunksjon
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider og ved forespørsler
  • Administrere fritak og supplering av folkevalgte

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter og sørger for at disse blir tilgjengelige via nettsidene.

 

Kontaktinformasjon

Sunniva Helland
Rådgiver politisk sekretariat
E-post
Mobil 97 77 11 08