Politiske møter

Møteplan for bystyret, formannskapet, komiteene og rådene 2019 (PDF, 154 kB)  (vedtatt 29. november 2018, PS 97/18)

Møteinnkallinger og -protokoller (arkiv-/eInnsyn)

Veiledning i bruk av eInnsyn (PDF, 460 kB)

Melding om forfall til politisk møte (skjema)

Saksdokumenter til politiske møter i juni

På grunn av overgang til nytt sak- og arkivsystem, vil saksdokumentene til politiske møter i juni være tilgjengelig i PDF-format nedenfor.

Kommende møter: 

 • Formannskapet (PDF, 2 MB) - Ekstraordinært møte 24.juni på kommunehuset, møterom Stemmen. 
  Kl. 17:00 - 18:30 - Samtale med rådmannen (lukket møte) 
  Kl. 18:30 - Behandling av rådmannens lederavtale (åpent møte - møtet blir ikke weboverført) 

Avholdte møter: 

 

 • Bystyret - møte 20. juni  Risør Rådhus 
  Kl. 16:00 - 17:00 - Spørsmål og informasjon
  Kl. 17:00 - Ordinære saker

På grunn av overgang til nytt sak- og arkivsystem blir møtedokumentene tilgjengelige i to forskjellige filer: 

Møteinnkalling uten vedlegg (PDF, 3 MB), oppdatert med innstilling (forslag til vedtak) fra komiteer og formannskap. 
Møteinnkalling med alle vedlegg (PDF, 27 MB), oppdatert med behandlinger og innstillinger fra komiteer og formannskapet. (Behandlinger gjort i komite og formannskap ligger som egen saksprotokoll på slutten av hver sak.)

Generelt om politiske møter

 • Komiteene har møte to uker før og formannskapet en uke før bystyret.
 • Møtene er på torsdager med møtestart kl. 17:00. Avvik kan forekomme, og andre dager/klokkeslett er angitt i møteplanen
 • Dersom det skal være Åpen spørretid eller Spørrerunde før bystyrets møte, starter dette kl. 16.00. Det samme gjelder dersom det skal gis orienteringer før møtet åpnes formelt.
 • Bystyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på kommunehuset. Alle møtene overføres på internett via kommunens hjemmeside.
 • Komiteene avholder sine møter samtidig på kommunehuset.
 • Innkallingene til politiske møter er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.
 • Innkallingene til møtene skal i tillegg gjøres elektronisk med kalenderinnkalling, også ved endring og flytting av møter. Start- og sluttidspunkt settes i den elektroniske innkallingen.
 • Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra et møte fram til den er godkjent i neste møte.
 • Eldrerådet har møter på kommunehuset tirsdager kl. 13.00, to dager før de ordinære bystyremøtene.
 • Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møter på kommunehuset torsdager kl. 13.00, samme dag som formannskapet.

Vi har publisert utvalgsmøter tilbake til august 2011. Dersom du leter etter eldre dokumenter kan du ta kontakt med oss via sentralbordet 37 14 96 00 eller post@risor.kommune.