Politiske møter

Her finner du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll, tilbake til oktober 2019. 

Møtekalender i eInnsyn


Om du leter etter møtedokument fra før oktober 2019, kan du ringe sentralbordet på tlf.  37 14 96 00 eller sende en e-post til post@risor.kommune

Møteplan politiske møter 2023 (PDF, 609 kB)

Kommunedirektørens oppfølging av politiske vedtak 2023 (PDF, 705 kB)

Gammel innsynsmodul

(Forsvinner snart)

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter finner du her

Generelt om politiske møter

  • Utvalgene og formannskapet har møter to uker før kommunestyret. 
  • Utvalgsmøtene er på onsdager  og formannskapet på torsdager, med møtestart kl. 17:00. Avvik kan forekomme.
  • Eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser har møter klokken 13:00 på kommunehuset samme dag som utvalgene. 
  • Kommunestyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på kommunehuset. Møtene overføres på internett via Youtube.
  • råd og utvalgsmøter blir ikke overført/tatt opp.
  • Innkallingene til politiske møter er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.
  • Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra et møte fram til den er godkjent i neste møte.