Politiske møter

Møteplan fra 31.10.19 og ut året (DOCX, 24 kB) ble vedtatt i bystyret samme dato.
 

1. juni 2019 skiftet Risør kommune sak- og arkivsystem med tilhørende utvalgsmodul.   

Informasjon om forfall til politiske møter kan du lese mer om her. 

Saksdokumenter til politiske møter

Under finner du dokumenter til møter og representanter i politiske utvalg fra og med juni 2019. Dokumentene finnes via datoene i tabellen, som blir aktive linker så snart møtene er offentliggjort i sak- og arkivsystemet.

Møteinnkallinger og -protokoller fram til 31. mai 2019 (arkiv-/eInnsyn) 

Veiledning i bruk av eInnsyn (PDF, 460 kB)

 

Generelt om politiske møter

  • Komiteene har møte to uker før og formannskapet en uke før bystyret.
  • Møtene er på torsdager med møtestart kl. 17:00. Avvik kan forekomme, og andre dager/klokkeslett er angitt i møteplanen
  • Dersom det skal være Åpen spørretid eller Spørrerunde før bystyrets møte, starter dette kl. 16.00. Det samme gjelder dersom det skal gis orienteringer før møtet åpnes formelt.
  • Bystyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på kommunehuset. Alle møtene overføres på internett via kommunens hjemmeside.
  • Komiteene avholder sine møter samtidig på kommunehuset.
  • Innkallingene til politiske møter er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.
  • Innkallingene til møtene skal i tillegg gjøres elektronisk med kalenderinnkalling, også ved endring og flytting av møter. Start- og sluttidspunkt settes i den elektroniske innkallingen.
  • Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra et møte fram til den er godkjent i neste møte.
  • Eldrerådet har møter på kommunehuset tirsdager kl. 13.00, to dager før de ordinære bystyremøtene.
  • Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møter på kommunehuset torsdager kl. 13.00, samme dag som formannskapet.

Vi har publisert utvalgsmøter tilbake til august 2011. Dersom du leter etter eldre dokumenter kan du ta kontakt med oss via sentralbordet 37 14 96 00 eller post@risor.kommune.