Politiske møter

Møteplan politiske møter 2023 (PDF, 607 kB)

(OBS. Hvis du har problemer med å åpne dokumentet, vil vi anbefale at du prøver i nettleseren Chrome i stedet for Internet Explorer.)

Om du leter etter møtedokument fra før juni 2019, kan du ringe sentralbordet på tlf.  37 14 96 00 eller sende en e-post til post@risor.kommune

Melding om forfall til politiske møter og vurdering av habilitet kan du lese mer om her

Oppfølging av politiske vedtak 2022. (PDF, 746 kB)

Saksdokumenter til politiske møter

Under finner du dokumenter til møter og representanter i politiske utvalg fra og med juni 2019. Dokumentene finnes via datoene i tabellen, som blir aktive linker så snart møtene er offentliggjort i sak- og arkivsystemet.

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter finner du her

Generelt om politiske møter

  • Utvalgene og formannskapet har møter to uker før kommunestyret. 
  • Utvalgsmøtene er på onsdager  og formannskapet på torsdager, med møtestart kl. 17:00. Avvik kan forekomme.
  • Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelser har møter klokken 13:00 på kommunehuset samme dag som utvalgene. 
  • Kommunestyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på kommunehuset. Møtene overføres på internett via kommunens hjemmeside.
  • råd og utvalgsmøter blir ikke overført/tatt opp.
  • Innkallingene til politiske møter er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.
  • Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra et møte fram til den er godkjent i neste møte.