Politiske partier

Her finner du lenker til de ulike politiske partiene som er representert i Risør kommune.

Partiledere

Arbeiderpartiet - Leder: Ole Henrik Grønn

Fremskrittspartiet - Leder: Magnus Stø Kittelsen

Høyre - Leder: Dag Gjesteby

Kristelig folkeparti - Leder: Lill Jorunn Bredal Larsen

Senterpartiet - Leder: Viktor Hauge

Venstre - Leder: Sara Sægrov Ruud

Rødt - Leder: Knut Henning Thygesen