Samlokalisering av helsetjenester - Helsehus

Risør kommune ønsker å legge til rette for effektive og gode helsetjenester til sine innbyggere. En samlokalisering av fastlegene, fysioterapeutene, helsestasjonen, psykolog med flere kan gi store gevinster, som bedre helsetjenester til befolkningen, mer sømløse tjenester, effektivisering, kompetanseheving og økonomiske og personellmessige besparelser. Det har imidlertid vært utfordrende å finne den beste plasseringen av et slikt samlokalisert helsehus, som også sees i sammenheng med videre utvikling av sentrum.

Helsehus: oversikt over politiske vedtak og utredninger 2014 - 2017

I oversikten nedenfor framkommer relevante vedtak for helsehus-saken i Risør kommune i perioden oktober 2014 til desember 2017.

Oversikt over saker, vedtak og tilhørende vedlegg (PDF, 429 kB)

Vedlegg 1 Sep 2014 Særutskrift bystyrebehandling Utredning om samlokalisering av helsetjenester (PDF, 132 kB)

Vedlegg 2 Sep 2014 Utredning Samlokalisering av helsetjenester (PDF, 184 kB)

Vedlegg 3 Juni 2015 Særutskrift bystyrebehandling Mulighetsstudie for samlokalisering Tjennasenteret (PDF, 184 kB)

Vedlegg 4 Juni 2015 Mulighetsstudie Tjennasenteret Rambøll (PDF, 20 MB)

Vedlegg 5 Mars 2016 Særutskrift bystyrebehandling Samordning av helsetjenester (PDF, 164 kB)

Vedlegg 6 Mars 2016 Utredning: Samordning av helsetjenester - sluttrapport (PDF, 1023 kB)

Vedlegg 7 April 2016 Særutskrift bystyrebehandling Plassering av helsehus (PDF, 722 kB)

Vedlegg 8 April 2016 Utredning: Plassering av helsehus (PDF, 916 kB)

Vedlegg 9 Des 2016 Særutskrift bystyret Behov for nye utredninger (PDF, 461 kB)

Vedlegg 10 Des 2016 Tilbud mulighetsstudie, Tjenngata 9 Rambøll (PDF, 322 kB)

Vedlegg 11 A Redegjørelse fra kommunelegen Bystyret mars 2017 (PDF, 151 kB)

Vedlegg 11 B Redegjørelse fra kommunelegen Artikkel mars 2017 (PDF, 401 kB)

Vedlegg 12 Juni 2017 Særutskrift bystyrebehandling Utredning Tjenngata 9 og Sørlandet helsepark (PDF, 1004 kB)

Vedlegg 13 Uttalelser fra fysio, leger, tannhelse, helsestasjon, nav og Erik Grorud om helsehus (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14 Juni 2017 Mulighetsstudie Tjenngata 9 Rambøll (PDF, 5 MB)

Vedlegg 15 Juni 2017 Mulighetsstudie Sørlandet Helsepark Rambøll (PDF, 476 kB)

Vedlegg 16 Sep 2017 Særutskrift Bystyre, Prosjektplan for forprosjektfasen (PDF, 287 kB)

Vedlegg 17 Sep 2017 Prosjektplan forprosjektfase (PDF, 773 kB)

Vedlegg 18 Des 2017 Særutskrift bystyrebehandling Underskriftskampanje mot helsehus på Tjenna (PDF, 150 kB)

 

Forprosjekt

Risør bystyre vedtok 22. juni 2017 at det skulle  utarbeides et forprosjekt om etablering av helsehus på Tjenna i Risør sentrum. Her kan du lese mer om forprosjektet.

Bakgrunn for saken

Høsten 2014 ble det utarbeidet en utredning om Risør helsesenter som dannet grunnlaget for arbeidet med samordning av helsetjenester. Her kan du lese mer om bakgrunn for saken.

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen
Enhetsleder Helsetjenester
E-post
Telefon 37 14 97 33
Mobil 911 31 590