Når og hvor kan du stemme?

Informasjon om tidligstemming, forhåndsstemming, ambulerende stemming og valgdagene for Stortings- og sametingsvalget 2021 i Risør kommune.

Hvem kan stemme

De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Du må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og du må være, eller tidligere ha vært folkeregisterført som bosatt i Norge.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagene, kan du tidligstemme på kommunehuset i perioden 1. juli – 9. august 2021.
Du kan stemme uavhengig av hvor i landet du bor.
Henvend deg til Malin Paust, tlf. 976 13 288 eller e-post: malin.paust@risor.kommune.no for å avtale tid og sted for å avgi tidligstemme.

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i perioden 10. august til 10. september 2021.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. 

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg. 
 

I Risør kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkt:

Sted Dato Klokkeslett
Kommunehuset Mandag - fredag (10.08-10.09) 09:00 - 14:30
Risørhuset, Kragsgate 48A Lørdag 21.08 og 04.09 11:00 - 15:00
Risørhuset, Kragsgate 48A Torsdag 09.09 15:00 - 19:00
Søndeled bibliotek Mandag 06.09 15:00 - 19:00
Frydenborgsenteret Torsdag 09.09 10:00 - 13:00

 

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi din stemme.
 

Ambulerende forhåndsstemmegivning

Velgere som ikke kan komme til valglokalene på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden må være kommet fram til Risør kommune innen fredag 10. september klokka 10.00. Søknaden må inneholde kontaktinformasjon og adresse til velgeren.

Søknad sendes til Risør valgstyre, Postboks 158, 4952 RISØR,
e-post: post@risor.kommune.no eller ring 37 14 96 00.

Sametingsvalget

Risør kommune har færre enn 30 registrerte personer i Sametingets valgmanntall. Det vil si at du kun kan avgi  forhåndsstemme i kommunen. Det vil ikke holdes sametingsvalg på valgdagen mandag 13. september. 
Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg.

Valgdagen

Valgdagen er mandag 13. september. I Risør kommune er det også mulig å avgi stemme søndag 12. september. Personer som var folkeregistrert i Risør kommune 30. juni 2021 kan avgi stemme på ett av disse tre valglokalene:

  • Risørhuset (biblioteket)
  • Hope skole (gymsalen)
  • Søndeled skole (biblioteket)

Valglokalene er åpne søndag 12. september klokka 16.00-20.00 og mandag 13. september klokka 10.00-20.00.

For å begrense antall personer inne i lokalet vil det ved noen stemmelokaler organiseres kø utendørs. Kle deg derfor etter forholdene og ta eventuelt med paraply.

Velgere som grunnet smittevern (nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse, eller som er i karantene/isolasjon) ikke kan stemme ved et valglokale kan søke om å stemme hjemme lørdag 11. september, søndag 12. september og mandag 13. september. Frist for å søke er klokken 10:00 mandag 13. september. Søknad sendes til Risør valgstyre på e-post: sunniva.helland@risor.kommune.no eller ring 977 71 108. 

Nytt: Digitale valgkort

Utsendelsen av digitale valgkort har startet.
Alle velgere skal motta digitale valgkort, med noen unntak som får valgkort på papir i posten. Disse er:

  • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
  • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Med digitale valgkort har alle velgere med en smarttelefon muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig på telefonen når de skal stemme.

Her kan du lese mer om det digitale valgkortet