Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved stortingsvalget søndag 12. og mandag 13. september. 

Du kan undersøke om du står i manntallet i Risør kommune i manntallslistene som er lagt ut på:

  • Kommunehuset
  • Risørhuset (biblioteket)
  • Kiwi Søndeled
  • Hopestrand Varehandel

Du kan også ringe Risør kommune på tlf. 37 14 96 00 for å få opplyst om du står i manntallet.

Har du nylig flyttet til Risør og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2021, skal du stå i Risør kommunes manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra, og din stemme vil telle i fraflyttingskommunen. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller om du vil forhåndsstemme.

Tid og sted for forhåndsstemmegivning vil bli kunngjort særskilt.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er Risør valgstyre, Postboks 158, 4952 Risør.

Per Kristian Lunden

valgstyrets leder