Barnas bystyre

Barnas bystyre har fire representanter fra hver av skolene Hope oppvekstsenter, Søndeled barneskole og Risør ungdomsskole, og åtte representanter fra Risør barneskole.

Som regel holdes møtene på Rådhuset, hvor barna møter ordfører, rådmann samt andre politikere og representanter fra administrasjonen. Barnas representanter spiller inn spørsmål til diskusjon i forkant av møtene, og de drøfter skolenes forslag om bruk av tilskudd som barnas bystyre hvert år får til disposisjon.

Innkallinger, program og protokoller fra møtene i barnas bystyre

 

Kontaktinformasjon

Tore Sæthermoen
Skolefaglig rådgiver
E-post
Telefon 900 36 388