Bystyret

Bystyret er kommunens øverste besluttende organ. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Bystyret har 29 medlemmer. I inneværende periode er det 9 medlemmer fra Arbeiderpartiet, 9 fra Høyre, 3 fra Venstre, 2 fra Fremskrittspartiet, 1 fra Kristelig Folkeparti, 2 fra Senterpartiet og 3 fra Rødt.

Bystyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Rådhuset og starter normalt kl. 09:00.

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Bystyrets møter er åpne for publikum. Det er vedtatt en prøveordning i 2012 med ”Åpen spørretid” for kommunens innbyggere. Retningslinjene for ”Åpen spørretid” finner du i § 27 i reglementet for Risør bystyre.

Møteinnkallinger-/protokoller

Bystyrets medlemmer 2019-2023

 

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post
Telefon 37 14 96 35
Mobil 916 48 522