Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre. Rådet er opprettet av bystyret og består av fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. Rådet skal sørge for at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Rådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken.

Eldrerådets medlemmer 2019-2023

Møteinnkallinger/-protokoller

Reglement for eldrerådet (DOC, 979 kB)

Eldrerådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på Kommunehuset.

Møtesekretær: Ståle Sjaavaag

Kontaktinformasjon

Ståle Sjaavaag
Prosjekt/Saksbehandler
E-post
Mobil 945 00 042