Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. Rådet skal sørge for at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Eldrerådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Eldrerådet har talerett i kommunestyret. 

Eldrerådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på kommunehuset.

Møter

Eldrerådets møteplan og saksdokumenter.

Eldrerådets reglement inngår i:
Reglement for politiske organer i Risør kommune (PDF, 862 kB)

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Medlemmer i eldrerådet

Medlemmer i eldrerådet
Navn Parti/organisasjon Rolle E-post
Kjell Olav Skarheim Risør pensjonistforening Leder k-skarhe@online.no
Bjørg Gundersen Risør pensjonistforening Nestleder bjoerggu@online.no
Grunde Hannemyr Risør pensjonistforening Utvalgsmedlem gruhann@online.no
Mimmi Aas Søndeled Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem mimmisondeled@gmail.com
Torhild Karoline Gregersen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem tkgregersen@gmail.com
Grethe Stensen Risør pensjonistforening Varamedlem stengre@online.no
Jørgen Engelsen Nipe Fremskrittspartiet Varamedlem jorgen.nipe@gmail.com
Ole Per Hopaneng Arbeiderpartiet Varamedlem olehopa@online.no
Reidun Gryting Risør pensjonistforening Varamedlem reidungryting@hotmail.com

 

Møtesekretær: Ståle Sjaavaag

Kontaktinformasjon

Ståle Sjaavaag
Prosjekt/Saksbehandler
E-post
Mobil 94 50 00 42