Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer. Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis andre torsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset og starter normalt kl. 17:00.
Ordfører er møteleder i formannskapet.

Møtene streames via Youtube - du finner opptakene her.

Møtene er åpne for publikum.

Møter

Formannskapets møteplan og saksdokumenter

Medlemmer i formannskapet

Medlemmer i formannskapet
Navn Parti Rolle E-post
Kai Magne Strat H Ordfører kai.magne.strat@risor.kommune.no
Anette Lunner H Medlem Anette.Lunner@politiker.risor.no
Kari-Anne Røisland H Medlem Kari-Anne.Roisland@politiker.risor.no
Stian Lund V Medlem Stian.Lund@politiker.risor.no
Dag Marius D. Eikeland FRP Varaordfører Dag.Eikeland@politiker.risor.no
Elen Regine Lauvhjell AP Medlem Elen.Regine.Lauvhjell@politiker.risor.no
Odd Eldrup Olsen AP Medlem Odd.Eldrup.Olsen@politiker.risor.no
Ragni Macqueen Leifson AP Medlem Ragni.Macqueen.Leifson@politiker.risor.no
Andrew Windtwood R Medlem Andrew.Windtwood@politiker.risor.no
Lars Ole Røed H Varamedlem Lars.Ole.Roed@politiker.risor.no
Frode Antonsen H Varamedlem Frode.Antonsen@politiker.risor.no
Albert Martin Walla H Varamedlem Albert.Martin.Walla@politiker.risor.no
Ole Jacob Paulsen H Varamedlem Ole.Jacob.Paulsen@politiker.risor.no
Sverre-Tobias Dukene H Varamedlem Sverre-Tobias.Dukene@politiker.risor.no
Sara Sægrov Ruud V Varamedlem Sara.Saegrov.Ruud@politiker.risor.no
Frode Ausland V Varamedlem Frode.Ausland@politiker.risor.no
Dag Jørgen Hveem V Varamedlem Dag.Jorgen.Hveem@politiker.risor.no
Geir Magne Kile FRP Varamedlem Geir.Magne.Kile@politiker.risor.no
Bjørn Stiansen FRP Varamedlem Bjorn.Stiansen@politiker.risor.no
Jan Frode Nilsen AP Varamedlem Jan.Frode.Nilsen@politiker.risor.no
Lene Gunsteinsen AP Varamedlem Lene.Gunsteinsen@politiker.risor.no
Tore Myrberg AP Varamedlem Tore.Myrberg@politiker.risor.no
Silje Ibsen AP Varamedlem Silje.Dagmar.Ibsen@politiker.risor.no
Ister M. Ali AP Varamedlem Ister.Muhamud.Ali@politiker.risor.no
Knut Henning Thygesen R Varamedlem Knut.Henning.Thygesen@politiker.risor.no
Frida Fred Dørsdal R Varamedlem Frida.Fred.Dorsdal@politiker.risor.no

Ansvarsområder

 • Økonomioppfølging
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Næringsarbeid
 • Informasjon, markedsføring, omdømme
 • Interkommunalt samarbeid
 • Eierskapssaker
 • Formannskapet er kommunens valgstyre jfr. valgloven § 4-1
 • Formannskapet er kommunens klagenemnd, jfr. forvaltningsloven § 28, andre ledd
 • Formannskapet er arbeidsgivers del av administrasjonsutvalget, jfr. kommuneloven § 2 9.2

Formannskapet skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer og utarbeide eventuelle nye planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde, herunder skattevedtak og økonomisaker som nevnt i kommuneloven § 14-3; økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen.

Formannskapet har i tillegg vedtaksmyndighet i saker vedrørende:

 • Grunneierforhold
 • Kjøp av eiendom på inntil kr 2 millioner pr. eiendom. Kommunestyret skal orienteres om kjøpet og godkjenne finansiering dersom beløpet ikke allerede er budsjettert.
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om kommunedirektørens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 11-8
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av utvalgene

Kontaktinformasjon

Kai Magne Strat
Ordfører
E-post
Mobil 90 62 35 00