Helse- og omsorgskomiteen

Helse- og omsorgskomiteen har syv medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre torsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Komiteens medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Helse- og omsorgskomiteen har følgende ansvarsområder:

a. Helsetjenester
b. Helsestasjon
c. Omsorgstjenester
d. Habilitering
e. Rehabilitering
f. Institusjon
g. Rus og psykiatri
h. Samhandlingsreformen
i. Salgs- og skjenkebevillinger
j. Sosiale tjenester
k. Forebygging/tidlig intervensjon/barnevern
l. NAV
m. Flyktninger
n. Folkehelse

Helse- og omsorgskomiteen skal innenfor sin ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen

Kontaktinformasjon

Ole Henrik Grønn (Ap)
Leder Helse- og omsorgskomiteen
E-post
Telefon 920 99 585