Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har 29 medlemmer. I inneværende periode er det 9 medlemmer fra Arbeiderpartiet,  3 fra Fremskrittspartiet,  9 fra Høyre, 3 fra Rødt, 1 fra Senterpartiet og 4 fra Venstre.

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes på Rådhuset og veksler på å starte kl. 09:00 eller 17:00.

Møtene streames via YouTube - du finner opptakene her

Kommunestyrets møter er åpne for publikum. 

Møter

Kommunestyrets møteplan og saksdokumenter.

Partienes gruppeledere

Gruppeledere i partiene
Parti Navn E-post Telefon
Arbeiderpartiet Elen Lauvhjell elen.regine.lauvhjell@politiker.risor.no 415 17 600
Fremskrittspartiet Dag Eikeland Dag.Eikeland@politiker.risor.no 900 93 400
Høyre Anette Lunner Anette.Lunner@politiker.risor.no 920 62 939
Rødt Andrew Windtwood Andrew.Windtwood@politiker.risor.no 455 05 500
Senterpartiet Alexander Stamsø Alexander.Stamso@politiker.risor.no 950 53 547
Venstre Stian Lund Stian.Lund@politiker.risor.no 958 77 158

Medlemmer i kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret
Navn Parti Rolle Politiker e-post
Elen Regine Lauvhjell  Ap Medlem Elen.Regine.Lauvhjell@politiker.risor.no
Odd Eldrup Olsen  Ap Medlem Odd.Eldrup.Olsen@politiker.risor.no
Jan Frode Nilsen  Ap Medlem Jan.Frode.Nilsen@politiker.risor.no
Silje Dagmar Ibsen  Ap Medlem Silje.Dagmar.Ibsen@politiker.risor.no
Lene Gunstensen   Ap Medlem Lene.Gunsteinsen@politiker.risor.no
Ragni Macqueen Leifson  Ap Medlem Ragni.Macqueen.Leifson@politiker.risor.no
Ister Muhamud Ali  Ap Medlem Ister.Muhamud.Ali@politiker.risor.no
Tore Myrberg   Ap Medlem Tore.Myrberg@politiker.risor.no
Agnes Norgaard  Ap Medlem Agnes.Norgaard@politiker.risor.no
Dag Marius Dahlboe Eikeland  Frp Medlem Dag.Marius.Dahlboe.Eikeland@politiker.risor.no
Geir Magne Kile  Frp Medlem Geir.Magne.Kile@politiker.risor.no
Bjørn Stiansen  Frp Medlem Bjorn.Stiansen@politiker.risor.no
Kai Magne Strat  H Medlem kai.magne.strat@risor.kommune.no
Anette Lunner  H Medlem Anette.Lunner@politiker.risor.no
Kari-Anne Røisland  H Medlem Kari-Anne.Roisland@politiker.risor.no
Kjell Macdonald  H Medlem Kjell.Macdonald@politiker.risor.no
Lars Ole Røed  H Medlem Lars.Ole.Roed@politiker.risor.no
Sverre-Tobias Dukene  H Medlem Sverre-Tobias.Dukene@politiker.risor.no
Albert Martin Walla  H Medlem Albert.Martin.Walla@politiker.risor.no
Frode Antonsen  H Medlem Frode.Antonsen@politiker.risor.no
Ole Jacob Paulsen  H Medlem Ole.Jacob.Paulsen@politiker.risor.no
Andrew Windtwood  R Medlem Andrew.Windtwood@politiker.risor.no
Knut Henning Thygesen  R Medlem Knut.Henning.Thygesen@politiker.risor.no
Frida Fred Dørsdal  R Medlem Frida.Fred.Dorsdal@politiker.risor.no
Alexander Stamsø  Sp Medlem Alexander.Stamso@politiker.risor.no
Stian Lund  V Medlem Stian.Lund@politiker.risor.no
Sara Sægrov Ruud  V Medlem Sara.Saegrov.Ruud@politiker.risor.no
Frode Ausland  V Medlem Frode.Ausland@politiker.risor.no
Dag Jørgen Hveem  V Medlem Dag.Jorgen.Hveem@politiker.risor.no
Pia Røysland Henriksen  Ap Varamedlem Pia.Roysland.Henriksen@politiker.risor.no
Tom Christian  Pape Ap Varamedlem Tom.Christian.Pape@politiker.risor.no
Ellen Jakobsen Grunnsvoll  Ap Varamedlem ellen.jakobsen.grunnsvoll@gjerstad.kommune.no
Lars Aasbø Fosshaugen  Ap Varamedlem lars.fosshaugen@gmail.com
Hilde Cathrine R. Henriksen  Ap Varamedlem hcahenri@online.no
Harald Lindstøl  Ap Varamedlem hlindstoel@gmail.com
Viktor Kildahl  Ap Varamedlem viktor@svmt.no
Per Arve Øyen  Ap Varamedlem per.arve.oyen@gmail.com
Lauritz Maartman Paulsen  Ap Varamedlem maartman@hotmail.no
Jane Eriksen Gruer  Ap Varamedlem Janegruer@hotmail.com
Bente Trulsvik  Ap Varamedlem bente.trulsvik@risor.kommune.no
Mimmi Aas Søndeled  Frp Varamedlem Mimmi.Aas.Sondeled@politiker.risor.no
Linda Alise Elde Giving  Frp Varamedlem lindaalise@hotmail.no
Kim Gustavsen  Frp Varamedlem kim.gustavsen@sivertsenbygg.no
Katharina Grande Karlsen  Frp Varamedlem katta_1193@hotmail.com
Arne-Thomas Aas Søndeled  Frp Varamedlem arne.thomas.aas@gmail.com
Kristian Willy Thorsen  Frp Varamedlem thorsen@live.no
Dag Oddvar Gjesteby  H Varamedlem dag@gjesteby.se
Petter Emil B. Gundersen  H Varamedlem Petter.Emil.Gundersen@politiker.risor.no
Christian Axelsen  H Varamedlem chrax@icloud.com
Mette Marit Salvesen  H Varamedlem mmsalvesen@gmail.com
Line Granjord Paulsen  H Varamedlem linegp@live.no
Per Christian Giving  H Varamedlem per.christian.giving@politiker.risor.no
Kim Amundsen  H Varamedlem kimamundsen@hotmail.com
Bjørn Helge Dahle  H Varamedlem b-he-d@online.no
Mona K. Stray Rambo  H Varamedlem m.k.strayrambo@gmail.com
Jørgen Ausland  H Varamedlem jorgen_1985@hotmail.com
Per Engh Halvorsen  H Varamedlem Perenghhalvorsen@gmail.com
Inger Johanne Kvernsmyr  H Varamedlem ijokvern@hotmail.com
Hanne Trine Helland Ellefsen  R Varamedlem Hanne.Trine.Ellefsen@politiker.risor.no
Jannicke Eriksen  R Varamedlem jannickeeeriksen@gmail.com
Roman Telezhnyak  R Varamedlem roman@telezhnyak.eu
Ketil Thorvaldsen  R Varamedlem ketil.thorv@gmail.com
Vilda Windtwood  R Varamedlem vildawindtwoodv@gmail.com
Vidar Iversen  R Varamedlem vidaiv58@gmail.com
Viktor Hauge  Sp Varamedlem Viktor.Hauge@politiker.risor.no
Thor Vebrand Hope  Sp Varamedlem thor-hop@online.no
Guttorm Lauvhjell Søndeled  Sp Varamedlem Guttorm.Lauvhjell.Sondeled@risor.kommune.no
Stig Svenning Lindbekk  Sp Varamedlem sts-lind@online.no
André Sagvollen  V Varamedlem Andre.Sagvollen@politiker.risor.no
Jan Einar Henriksen  V Varamedlem jan.einar.henriksen@politiker.risor.no
Kjersti H. Moen  V Varamedlem kjerstim@hotmail.com
Arne Lauvhjell  V Varamedlem brattsto@online.no
Willy Thorsen  V Varamedlem risor@sport1.no
Anders Moland  V Varamedlem anders_moo@hotmail.com

Kontaktinformasjon

Kai Magne Strat
Ordfører
E-post
Mobil 90 62 35 00