Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Bystyret byttet navn til kommunestyret 01.10.2021.

Kommunestyret har 29 medlemmer. I inneværende periode er det 9 medlemmer fra Arbeiderpartiet, 9(10) fra Høyre, 3 fra Venstre, 2 fra Fremskrittspartiet, 1(0) fra Kristelig Folkeparti, 2 fra Senterpartiet og 3 fra Rødt.

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes på Rådhuset og veksler på å starte kl. 09:00 eller 17:00.

Møtene streames via Youtube - du finner opptakene her

Kommunestyrets møter er åpne for publikum. 

Møter

Kommunestyrets møteplan og saksdokumenter.

Partienes gruppeledere

Gruppeledere i partiene
Parti Navn E-post Telefon
Arbeiderpartiet Elen Lauvhjell elen.regine.lauvhjell@politiker.risor.no 41 51 76 00
Fremskrittspartiet Magnus Stø Kittelsen msk.risor@gmail.com 40 52 80 41
Høyre Kai Magne Strat kai.magne.strat@politiker.risor.no 90 62 35 00
Rødt Knut Henning Thygesen hennthyg@icloud.com 95 17 69 78
Kristelig folkeparti Reidun Hansen reidunh3@online.no 90 20 90 85
Senterpartiet Viktor Hauge viktor.hauge@politiker.risor.no 90 11 43 65
Venstre Stian Lund stianlund77@hotmail.com 95 87 71 58

Medlemmer i kommunestyret

Medlemmer i kommunestyret
Navn Parti Rolle E-post
Per Kristian Lunden Arbeiderpartiet Ordfører per.kristian.lunden@risor.kommune.no
Elen Regine Lauvhjell Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem elen.regine.lauvhjell@politiker.risor.no
Ole Henrik Grønn Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem ole-henrik.g@hotmail.com
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem ragniml@uia.no
Oddvar Mykland Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem omykland@gmail.com
Tove Hansen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem tove1970hansen@gmail.com
Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem odd.eldrup@live.no
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem lene.gunsteinsen@risor.kommune.no
Silje Dagmar Ibsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem silje.dagmar.ibsen@risor.kommune.no
Magnus Stø Kittelsen Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem msk.risor@gmail.com
Kristian Willy Thorsen Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem kristian.willy.thorsen@politiker.risor.no
Kai Magne Strat Høyre Utvalgsmedlem kai.magne.strat@politiker.risor.no
Anette Lunner Høyre Utvalgsmedlem anette.lunner@politiker.risor.no
Dag Oddvar Gjesteby Høyre Utvalgsmedlem dag@gjesteby.se
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem l-olroee@online.no
Kjell Macdonald Høyre Utvalgsmedlem kjell.macdonald@politiker.risor.no
Christian Axelsen Høyre Utvalgsmedlem chrax@icloud.com
Petter Emil Bodin Gundersen Høyre Utvalgsmedlem ebgunder@online.no
Line Granjord Paulsen Høyre Utvalgsmedlem linegp@live.no
Sverre-Tobias Dukene Høyre Utvalgsmedlem sverre-tobias@dukene.no
Bjørn Helge Dahle Høyre Utvalgsmedlem b-he-d@online.no
Knut Henning Thygesen Rødt Utvalgsmedlem hennthyg@icloud.com
Frida Fred Dørsdal Rødt Utvalgsmedlem fridafred@gmail.com
Andrew Windtwood Rødt Utvalgsmedlem andrew.windtwood@politiker.risor.no
Thor Vebrand Hope Senterpartiet Utvalgsmedlem thor-hop@online.no
Viktor Hauge Senterpartiet Varaordfører viktor.hauge@politiker.risor.no
Stian Lund Venstre Utvalgsmedlem stianlund77@hotmail.com
Sara Sægrov Ruud Venstre Utvalgsmedlem sara.ruud@gmail.com
Frode Ausland Venstre Utvalgsmedlem frode.ausland@risor.kommune.no
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Varamedlem istermali86@gmail.com
Therese Slangsvold Arbeiderpartiet Varamedlem therese.slangsvold@risor.kommune.no
Torhild Karoline Gregersen Arbeiderpartiet Varamedlem tkgregersen@gmail.com
Bente Trulsvik Arbeiderpartiet Varamedlem bente.trulsvik@risor.kommune.no
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem per.arve.oyen@gmail.com
Randi Gunsteinsen Arbeiderpartiet Varamedlem randi.gunsteinsen@agderfk.no
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem agyadalhamwi@gmail.com
Kristin Sæberg Håkonsen Arbeiderpartiet Varamedlem krihak@live.no
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem bjpran@online.no
Signe Johanne Indergård Lundberg Arbeiderpartiet Varamedlem siginder@online.no
Stig Trondsen Arbeiderpartiet Varamedlem stig.trondsen@gmail.com
Jørgen Engelsen Nipe Fremskrittspartiet Varamedlem jorgen.nipe@gmail.com
Mimmi Aas Søndeled Fremskrittspartiet Varamedlem mimmisondeled@gmail.com
Ronny Nicolaysen Støylen Fremskrittspartiet Varamedlem ronnystoylen@gmail.com
Bård Masdalen Fremskrittspartiet Varamedlem baardy91@gmail.com
Arne-Johnny Nerdalen Fremskrittspartiet Varamedlem arnejohnny@live.no
Halvor Skåli Høyre Varamedlem halvor.skali@politiker.risor.no
Linda Alise Elde Giving Fremskrittspartiet Varamedlem lindaalise@hotmail.no
Per Christian Giving Høyre Varamedlem per.christian.giving@politiker.risor.no
Rigmor Aino Bjordammen Høyre Varamedlem rigmor_eiker6@msn.com
Nina Thørring Christensen Høyre Varamedlem nina@eksaktregnskap.no
Geir Skjevling Arnesen Høyre Varamedlem geirsarnesen@gmail.com
Thor-Erling Mathisen Larsen Høyre Varamedlem tor.e.larsen@kitron.com
Svein Edmund Eriksen Høyre Varamedlem sve.edm@online.no
Karl Wilhelm Nilsen Høyre Varamedlem karlw@nilsen.com
Harald Pettersen Høyre Varamedlem harpett3@online.no
Gunn Kroken Høyre Varamedlem gunnkroken45@gmail.com
Anne Therese Dørsdal Høyre Varamedlem a-doers@hotmail.com
Reidun Hansen Kristelig folkeparti Varamedlem reidunh3@online.no
Svein Andresen Kristelig folkeparti Varamedlem sveinflyt@gmail.com
Hanna Homme Strømstad Kristelig folkeparti Varamedlem hannahomme@hotmail.com
Henny Hellerdal Kristelig folkeparti Varamedlem henny_hellerdal@yahoo.no
Hanne Helgesen Naas Rødt Varamedlem naas.hanne@gmail.com
Hanne Trine Helland Ellefsen Rødt Varamedlem hanne.trine.ellefsen@politiker.risor.no
Paul Andreas Aakerøy Rødt Varamedlem paulaakeroy@gmail.com
Tom-Charles Sivertsen Hommefoss Rødt Varamedlem tomhommefoss@gmail.com
Daniel Victor Dahlen Rødt Varamedlem danielvdahlen@gmail.com
Daniel Lee Glaser Rødt Varamedlem da9lgl@gmail.com
Gailute Akeland Senterpartiet Varamedlem agailute@hotmail.com
Kai Arild Ramskjær Senterpartiet Varamedlem kai97584759@hotmail.com
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem heidi4990@gmail.com
Alexander Stamsø Senterpartiet Varamedlem alexanderstams@hotmail.com
Ole Andreas Hødnebø Senterpartiet Varamedlem olehoedn@online.no
Jan Einar Henriksen Venstre Varamedlem jan.einar.henriksen@politiker.risor.no
Kjersti Hektoen Moen Venstre Varamedlem kjerstim@hotmail.com
Tone Solodden Thorsen Venstre Varamedlem t.solodden@gmail.com
Mads Christian Hveem Venstre Varamedlem madshveem@gmail.com
Henry Holdgaard Clausen Venstre Varamedlem henhil@online.no
Kjell Olav Egestad Venstre Varamedlem olaegest@online.no
Medlemmer i kommunestyret
Navn Parti Rolle E-post
Per Kristian Lunden Arbeiderpartiet Ordfører per.kristian.lunden@risor.kommune.no
Elen Regine Lauvhjell Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem elen.regine.lauvhjell@politiker.risor.no
Ole Henrik Grønn Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem ole-henrik.g@hotmail.com
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem ragniml@uia.no
Oddvar Mykland Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem omykland@gmail.com
Tove Hansen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem tove1970hansen@gmail.com
Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem odd.eldrup@live.no
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem lene.gunsteinsen@risor.kommune.no
Silje Dagmar Ibsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem silje.dagmar.ibsen@risor.kommune.no
Magnus Stø Kittelsen Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem msk.risor@gmail.com
Kristian Willy Thorsen Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem kristian.willy.thorsen@politiker.risor.no
Kai Magne Strat Høyre Utvalgsmedlem kai.magne.strat@politiker.risor.no
Anette Lunner Høyre Utvalgsmedlem anette.lunner@politiker.risor.no
Dag Oddvar Gjesteby Høyre Utvalgsmedlem dag@gjesteby.se
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem l-olroee@online.no
Kjell Macdonald Høyre Utvalgsmedlem kjell.macdonald@politiker.risor.no
Christian Axelsen Høyre Utvalgsmedlem chrax@icloud.com
Petter Emil Bodin Gundersen Høyre Utvalgsmedlem ebgunder@online.no
Line Granjord Paulsen Høyre Utvalgsmedlem linegp@live.no
Sverre-Tobias Dukene Høyre Utvalgsmedlem sverre-tobias@dukene.no
Bjørn Helge Dahle Høyre Utvalgsmedlem b-he-d@online.no
Knut Henning Thygesen Rødt Utvalgsmedlem hennthyg@icloud.com
Frida Fred Dørsdal Rødt Utvalgsmedlem fridafred@gmail.com
Andrew Windtwood Rødt Utvalgsmedlem andrew.windtwood@politiker.risor.no
Thor Vebrand Hope Senterpartiet Utvalgsmedlem thor-hop@online.no
Viktor Hauge Senterpartiet Varaordfører viktor.hauge@politiker.risor.no
Stian Lund Venstre Utvalgsmedlem stianlund77@hotmail.com
Sara Sægrov Ruud Venstre Utvalgsmedlem sara.ruud@gmail.com
Frode Ausland Venstre Utvalgsmedlem frode.ausland@risor.kommune.no
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Varamedlem istermali86@gmail.com
Therese Slangsvold Arbeiderpartiet Varamedlem therese.slangsvold@risor.kommune.no
Torhild Karoline Gregersen Arbeiderpartiet Varamedlem tkgregersen@gmail.com
Bente Trulsvik Arbeiderpartiet Varamedlem bente.trulsvik@risor.kommune.no
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem per.arve.oyen@gmail.com
Randi Gunsteinsen Arbeiderpartiet Varamedlem randi.gunsteinsen@agderfk.no
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem agyadalhamwi@gmail.com
Kristin Sæberg Håkonsen Arbeiderpartiet Varamedlem krihak@live.no
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem bjpran@online.no
Signe Johanne Indergård Lundberg Arbeiderpartiet Varamedlem siginder@online.no
Stig Trondsen Arbeiderpartiet Varamedlem stig.trondsen@gmail.com
Jørgen Engelsen Nipe Fremskrittspartiet Varamedlem jorgen.nipe@gmail.com
Mimmi Aas Søndeled Fremskrittspartiet Varamedlem mimmisondeled@gmail.com
Ronny Nicolaysen Støylen Fremskrittspartiet Varamedlem ronnystoylen@gmail.com
Bård Masdalen Fremskrittspartiet Varamedlem baardy91@gmail.com
Arne-Johnny Nerdalen Fremskrittspartiet Varamedlem arnejohnny@live.no
Halvor Skåli Høyre Varamedlem halvor.skali@politiker.risor.no
Linda Alise Elde Giving Fremskrittspartiet Varamedlem lindaalise@hotmail.no
Per Christian Giving Høyre Varamedlem per.christian.giving@politiker.risor.no
Rigmor Aino Bjordammen Høyre Varamedlem rigmor_eiker6@msn.com
Nina Thørring Christensen Høyre Varamedlem nina@eksaktregnskap.no
Geir Skjevling Arnesen Høyre Varamedlem geirsarnesen@gmail.com
Thor-Erling Mathisen Larsen Høyre Varamedlem tor.e.larsen@kitron.com
Svein Edmund Eriksen Høyre Varamedlem sve.edm@online.no
Karl Wilhelm Nilsen Høyre Varamedlem karlw@nilsen.com
Harald Pettersen Høyre Varamedlem harpett3@online.no
Gunn Kroken Høyre Varamedlem gunnkroken45@gmail.com
Anne Therese Dørsdal Høyre Varamedlem a-doers@hotmail.com
Reidun Hansen Kristelig folkeparti Varamedlem reidunh3@online.no
Svein Andresen Kristelig folkeparti Varamedlem sveinflyt@gmail.com
Hanna Homme Strømstad Kristelig folkeparti Varamedlem hannahomme@hotmail.com
Henny Hellerdal Kristelig folkeparti Varamedlem henny_hellerdal@yahoo.no
Hanne Helgesen Naas Rødt Varamedlem naas.hanne@gmail.com
Hanne Trine Helland Ellefsen Rødt Varamedlem hanne.trine.ellefsen@politiker.risor.no
Paul Andreas Aakerøy Rødt Varamedlem paulaakeroy@gmail.com
Tom-Charles Sivertsen Hommefoss Rødt Varamedlem tomhommefoss@gmail.com
Daniel Victor Dahlen Rødt Varamedlem danielvdahlen@gmail.com
Daniel Lee Glaser Rødt Varamedlem da9lgl@gmail.com
Gailute Akeland Senterpartiet Varamedlem agailute@hotmail.com
Kai Arild Ramskjær Senterpartiet Varamedlem kai97584759@hotmail.com
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem heidi4990@gmail.com
Alexander Stamsø Senterpartiet Varamedlem alexanderstams@hotmail.com
Ole Andreas Hødnebø Senterpartiet Varamedlem olehoedn@online.no
Jan Einar Henriksen Venstre Varamedlem jan.einar.henriksen@politiker.risor.no
Kjersti Hektoen Moen Venstre Varamedlem kjerstim@hotmail.com
Tone Solodden Thorsen Venstre Varamedlem t.solodden@gmail.com
Mads Christian Hveem Venstre Varamedlem madshveem@gmail.com
Henry Holdgaard Clausen Venstre Varamedlem henhil@online.no
Kjell Olav Egestad Venstre Varamedlem olaegest@online.no

 

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post
Mobil 91 64 85 22