Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Bystyret byttet navn til kommunestyret 01.10.2021.

Kommunestyret har 29 medlemmer. I inneværende periode er det 9 medlemmer fra Arbeiderpartiet, 9 fra Høyre, 3 fra Venstre, 2 fra Fremskrittspartiet, 1 fra Kristelig Folkeparti, 2 fra Senterpartiet og 3 fra Rødt.

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Rådhuset og starter normalt kl. 09:00.

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum. 

Møteinnkallinger-/protokoller

Kommunestyrets medlemmer 2019-2023

 

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post