Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet. Dette gjelder så fremt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver.

Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens klageorgan.

Kontrollutvalgets sentrale dokumenter, forvaltningsrapporter og faste medlemmer finner du her

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget har sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne for publikum.

Møteplan og møtedokumenter finner du her.

Møte- og arbeidsplan er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. 

Kontrollutvalgets sekretariat:

Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) har sekretariatfunksjon for kontrollutvalget i Risør kommune.

Møtesekretær er Sander Haga Ask

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
Tlf.: 993 58 599
e-post: sander.haga.ask@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019-2023:

Funksjon

Navn

Leder

Jan Einar Henriksen (V)

Nestleder

Randi Gunsteinsen (Ap)

Medlem

Nils Andreas Vibe (Ap)

Medlem

Line Granjord Paulsen (H)

Medlem

Halvor Skåli (H)

Varamedlem (Ap, Rødt, SP, KrF)

Kjell Skarheim (Ap)

Varamedlem (Ap, Rødt, SP, KrF)

Kristin Sæberg Håkonsen (Ap)

Varamedlem (H, Frp)

Thor-Erling M. Larsen (H)

Varamedlem (H, Frp)

Geir Skjevling Arnesen (H)

Varamedlem (H, Frp)

Nina Thørring Christensen (H)

Varamedlem (H, Frp)

Per Anders Østerholt (H)

Varamedlem (V)

Åse S. Fjellstad (V)

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2020