Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ni medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre onsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Utvalgets medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Utvalget har følgende ansvarsområder:

a. Skoler
b. Voksenopplæring
c. Barnehager
d. Skolefritidsordning
e. Pedagogisk-psykologisk tjeneste

f.  Helsetjenester
g. Helsestasjon
h. Omsorgstjenester
i. Habilitering
j. Rehabilitering
k. Institusjon
l. Rus og psykiatri
m. Samhandlingsreformen
n. Salgs- og skjenkebevillinger
o. Sosiale tjenester
p. Forebygging/tidlig intervensjon/barnevern
q. NAV
r. Flyktninger
s. Folkehelse

Utvalget har skal innenfor sitt ansvarsområde:

  1. Rullere sektorplaner
  2. Gi høringsuttalelser
  3. Gi uttalelse til handlingsprogram

 

Møtesekretær: Bjørn Haugersveen

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen
Enhetsleder Helsetjenester
E-post
Telefon 37 14 97 33
Mobil 911 31 590