Miljø- og teknisk utvalg

Miljø- og teknisk utvalg har ni medlemmer. Utvalget har møte en gang i måneden, vanligvis andre onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Miljø- og teknisk utvalgs møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Miljø- og teknisk utvalg

Medlemmer i Miljø- og teknisk utvalg
Navn Parti Rolle E-post
Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Leder odd.eldrup@live.no
Frida Fred Dørsdal Rødt Nestleder fridafred@gmail.com
Silje Dagmar Ibsen Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem silje.dagmar.ibsen@risor.kommune.no
Bjørn Helge Dahle Høyre Utvalgsmedlem b-he-d@online.no
Alexander Stamsø Senterpartiet Utvalgsmedlem alexanderstams@hotmail.com
Sverre-Tobias Dukene Høyre Utvalgsmedlem sverre-tobias@dukene.no
Linda Alise Elde Giving Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem lindaalise@hotmail.no
Kjell Macdonald Høyre Utvalgsmedlem kjell.macdonald@politiker.risor.no
Stian Lund Venstre Utvalgsmedlem stianlund77@hotmail.com
Paul Andreas Aakerøy Rødt Varamedlem paulaakeroy@gmail.com
Torhild Karoline Gregersen Arbeiderpartiet Varamedlem tkgregersen@gmail.com
Bente Trulsvik Arbeiderpartiet Varamedlem bente.trulsvik@risor.kommune.no
Tom-Charles Sivertsen Hommefoss Rødt Varamedlem tomhommefoss@gmail.com
Kai Arild Ramskjær Senterpartiet Varamedlem kai97584759@hotmail.com
Anne Therese Dørsdal Høyre Varamedlem a-doers@hotmail.com
Kjell Simonsen Høyre Varamedlem kjeole@online.no
Kari Heyerdahl Høyre Varamedlem kari.heyerdahl@gmail.com
Inger Johanne Kvernsmyr Høyre Varamedlem ijokvern@hotmail.com
Svein Edmund Eriksen Høyre Varamedlem sve.edm@online.no
Heidi Elisabeth Kibsgård Paulsen Venstre Varamedlem heidi.ek.paulsen@gmail.com
Kristian Willy Thorsen Fremskrittspartiet Varamedlem kristian.willy.thorsen@politiker.risor.no

Ansvarsområder

 • Vann og avløp
 • Havn
 • Trafikk
 • Parkering
 • Kommunale eiendommer
 • Gatenavn
 • Byggesak og oppmåling
 • Bygg, vei, gatelys mv.
 • Renovasjon
 • Konsesjon
 • Klima, miljø- og naturvern
 • Friluftsarealer
 • Jord og skog
 • Fisk og viltstell
 • Brannvern

Miljø- og teknisk utvalg skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer og utarbeide eventuelle nye planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Gi uttalelse til handlingsprogram- og økonomiplan
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde
 • Avgjøre plansaker; søknad om igangsetting av planarbeid, utlegging til offentlig ettersyn og vedtak om planprogram og mindre endringer av reguleringsplaner.
 • Oppnevne ett av medlemmene i plan- og byggekomiteen
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen
 • Drøfte kommunens årsberetning som omhandler de aktuelle sektorene og kommentere denne før behandling i formannskapet.
 • Drøfte aktuelle sektorers årsplaner
 • Holde seg orientert om aktuelle enheters drift og økonomi


Møtesekretær: Heidi Rødven

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven
Enhetsleder plan- og byggesak
E-post
Mobil 47 45 47 68

Kommunehuset