Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er opprettet av bystyret og består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer.

Rådets medlemmer 2015-2019

Møteinnkalling/-protokoller

Sekretær: Inger Susanne Bømark Lunde
Adresse: Postboks 158, 4952 Risør
E-postadresse: post@risor.kommune.no

Bystyret vedtok retningslinjer for rådet (PDF, 77 kB)22. november 2007.

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Rundskriv A-28/2007 (PDF, 188 kB) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Temasiden "Råd for personer med nedsatt funksjonsevne" fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.