Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører personer med funksjonsnedsettelser. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. Rådet skal sørge for at synspunkter fra personer med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Rådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Rådet har talerett i kommunestyret.

Rådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på kommunehuset.

Møter

Råd for personer med funksjonsnedsettelsers møteplan og saksdokumenter.

Rådets reglement inngår i:
Reglement for politiske organer i Risør kommune (PDF, 436 kB)

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Medlemmer i rådet

Medlemmer i rådet
Navn Parti/organisasjon Rolle E-post
Wivi Garthe Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) - Risør Leder wivi.garthe@gmail.com
Ole Henrik Grønn Arbeiderpartiet Nestleder ole-henrik.g@hotmail.com
Ellen Torjesen LHL Utvalgsmedlem ellen.torjesen@gmail.com
Signe Ramberg Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Utvalgsmedlem signeram@outlook.com
Alexander Stamsø Senterpartiet Utvalgsmedlem alexanderstams@hotmail.com
Torhild Hope Lokander Norges Blindeforbund (NBF) Varamedlem torhoplok@gmail.com
Thor Vebrand Hope Senterpartiet Varamedlem thor-hop@online.no
Ole Per Hopaneng Arbeiderpartiet Varamedlem olehopa@online.no

 

Møtesekretær Anne Marie Magnussen.

Kontaktinformasjon

Anne Marie Magnussen
Enhetsleder habilitering
E-post
Mobil 91 81 14 93