Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører personer med funksjonsnedsettelser. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. Rådet skal sørge for at synspunkter fra personer med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Rådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Rådet har talerett i kommunestyret.

Rådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på Kommunehuset.

Rådets medlemmer 2019-2023

Møteinnkalling/-protokoller


Rådets reglement inngår i:
Reglement for politiske organer i Risør kommune (PDF, 436 kB)

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

 

Møtesekretær Anne Marie Magnussen.

Kontaktinformasjon

Anne Marie Magnussen
Enhetsleder habilitering
E-post