Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører mennesker med funksjonsnedsettelser. Rådet er opprettet av bystyret og består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer.

Rådets medlemmer 2019-2023

Møteinnkalling/-protokoller

Bystyret vedtok retningslinjer for rådet (PDF, 77 kB)22. november 2007.

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Rundskriv A-28/2007 (PDF, 188 kB) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Temasiden "Råd for personer med nedsatt funksjonsevne" fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.