Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Ungdomskontakt og SLT-koordinator
E-post
Mobil 918 30 135

Arbeidssted kommunehuset.