Ungdomsrådet

Risør ungdomsråd (RUR) er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune. Jfr. Kommuneloven § 5-12.

Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Rådet består av seks medlemmer, tre elever fra ungdomsskole og tre elever fra videregående skole. Det blir valgt nytt ungdomsråd hver høst, ved skoleoppstart.

Medlemmer

Ungdomsrådet
Medlem Klassetrinn Varamedlem Klassetrinn
Frida Lindgren Hødnebø 10. trinn Inger Søndeled 10. trinn
Erling Eikeland Knutsen 9. trinn Sander Lyberg 9. trinn
Cassandra Aanonsen 10. trinn Simen Nilsen 8. trinn
Sindre Slaatten Sollid VGS Gabriel Moland Kittelsen VGS
Tuva Hansen VGS Victor Skarheim VGS
Øystein Paulsen Olsen VGS Maya Skogstad Bjørklid VGS


Ungdomsrådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som høringsinstans mellom ungdomsrådmøtene, utvalget kan innkalles på kort varsel.

Møter og referater 2022

Møter og referater/protokoller 2023

Reglement

Ungdomsrådets reglement er en del av "Reglement for politiske organer i Risør kommune" (PDF, 436 kB)

Årsmelding

 

Møtesekretær: Elin Evensen

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Systemkoordinator Individuell Plan (IP)
E-post
Mobil 91 83 01 35

Arbeidssted kommunehuset.