Ungdomsrådet

Risør ungdomsråd (RUR) er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune. Jfr. Kommuneloven § 5-12.

Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Rådet består av seks medlemmer, tre elever fra ungdomsskole og tre elever fra videregående skole. Det blir valgt nytt ungdomsråd hver høst, ved skoleoppstart.

Medlemmer

Ungdomsrådet
Medlem Klassetrinn Varamedlem Klassetrinn
Vilda Windtwood Arbeidsutvalg 10. trinn Guro Sagvollen Fiskergård 10. trinn
Gabriel Moland Kittelsen Vara arbeidsutvalg 9. trinn Thomas Tørring Christensen 8. trinn
Annie Holthe Ausland 9. trinn Tobias B. Stensland 9. trinn
Sindre Slaatten Sollild 1MKST Jonas Olsen Gjernes 1ELA
Ketil Thorvaldsen Leder 2MKST Johanne Øvland Søstuen 1MKST
Pia Røysland Henriksen Nestleder 1MKST Ida Jacobsen 2MKST


Ungdomsrådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som høringsinstans mellom ungdomsrådmøtene, utvalget kan innkalles på kort varsel.

Møtedato

  • Torsdag 10. september 2020
  • Torsdag 12. november 2020
  • Torsdag 7. januar 2021
  • Torsdag 18. mars 2021
  • Torsdag 29. april 2021

Reglement

Reglement for ungdomsrådet

Referat

Referat fra ungdomsrådsmøte 26. april 2021 (DOCX, 780 kB)

Referat fra ungdomsrådsmøte 8. januar 2021 (PDF, 688 kB)

Klima- og miljøplan orientering ungdomsrådet 7. januar 2021 (PDF, 233 kB)

Referat fra ungdomsrådsmøte (RUR) 12. november 2020 (DOCX, 780 kB)

Referat fra abeidsutvalgsmøte 8. oktober 2020 (PDF, 338 kB)

Referat fra ungdomsrådsmøte (RUR) 10. september 2020 (PDF, 680 kB)

Årsmelding

Ungdomsrådets årsmelding for 2020. (PDF, 645 kB)

 

Møtesekretær: Elin Evensen

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Ungdomskontakt og SLT-koordinator
E-post
Mobil 918 30 135

Arbeidssted kommunehuset.