Hvordan stille liste til valget

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke nok at forsendelsen er poststemplet innen fristen.

Innkomne listeforslag

Mottatte valglisteforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Følgende lister er mottatt: