Når og hvor kan jeg stemme

Tid og sted for forhåndsstemmegivning i Risør kommune

Dersom du ikke har anledning til å stemme på valgdagen, kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i perioden 12. august til 6. september 2019.

I Risør kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkt:

Sted Dato Klokkeslett
Kommunehuset Mandag - fredag 09:00 - 14:30
Risørhuset, Kragsgate 48A Lørdag 24.08 og 31.08 11:00 - 14:00
Risørhuset, Kragsgate 48A Torsdag 05.09 15:00 - 18:00
Søndeled bibliotek Mandag 02.09 15:00 - 19:00
Lionsstua, Frydenborgsenteret Tirsdag 27.08 10:00 - 13:00
Tjennasenteret (Sykehusgata 7) Torsdag 29.08 10:00 - 13:00


Ambulerende forhåndsstemmegivning

Velgere som ikke kan komme til valglokalene på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden må være kommet fram til Risør kommune innen tirsdag 3. september klokka 15.00. Søknad sendes til Risør valgstyre, Postboks 158, 4952 RISØR, via post@risor.kommune.no eller ring 37 14 96 00.

Husk å ta med valgkort og legitimasjon med bilde når du skal avgi din stemme.

Valgdagen

Valgdagen er mandag 9. september. I Risør kommune er det også mulig å avgi stemme søndag 8. september. Personer som var folkeregistrert i Risør kommune 30. juni 2019 kan avgi stemme på ett av disse tre valglokalene (valgfritt):

  • Risørhuset (biblioteket)
  • Hope skole (gymsalen)
  • Søndeled skole (biblioteket)

Valglokalene er åpne søndag 8. september klokka 16.00-20.00 og mandag 9. september klokka 10.00-20.00.